«НЕприйняття Податкового кодексу від Кабміну забезпечить вищий поріг для порушення кримінальних проваджень щодо умисного ухилення від сплати податків у 2016 році»

Інформаційний лист

17 грудня 2015

Нагадуємо що Кримінальний кодекс України (надалі – «КК України») передбачає відповідальність не просто за несплату податків, а за умисні дії які призвели до конкретного наслідку – фактичного ненадходження коштів (тобто податкових зобов’язань) до державних бюджетів чи цільових фондів у значному (ч. 1 ст. 212), великому  (ч. 2 ст. 212) чи особливо великому (ч. 3 ст. 212) розмірах.

Кваліфікуючі ознаки відповідних частин статті 212 КК України (значний, великий чи особливо великий розміри ненадходжень), визначаються у примітці до статті 212 КК України та прив’язані до певної кількості «неоподатковуваних мінімум умів доходів громадян» (надалі – «НМДГ»). Тобто 1000 НМДГ – значний розмір коштів, що не надійшли до бюджету, 3000 НМДГ – великий розмір, 5000 НМДГ – особливо великій розмір ненадходжень.

На визначення розміру НМДГ для цілей кваліфікації злочинів, на сьогоднішній день, вказує пункт 5 підрозділу 1 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (надалі – «ПК України»), в якому зазначено, що 1 НМДГ дорівнює податковій соціальній пільзі, визначеній у підпункті 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПК України, тобто розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на перше січня відповідного року.

Таким чином 1 НМДГ у 2015 році мав би дорівнювати 1218 гривням. Однак, відповідно до абз. 8 пункту 1 Розділу XIX. «Прикінцеві положення» ПК України, до 31.12.2015 р. розмір податкової соціальної пільги, а отже і НМДГ, обмежено 50% відсотками від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто 609 гривнями.

Таким чином, з 2016 року розмір НМДГ для цілей кваліфікації злочинів, в т.ч. і злочинів за статтею 212 КК України, має зрости вдвічі, що підвищить відповідні пороги, передбачені у КК України.

Вказане дозволить зменшити кількість кримінальних проваджень по ухиленню від сплати податків, які розпочинаються органами податкової міліції автоматично після будь-якої податкової перевірки суб’єкта господарювання, якою формально встановлено заниження податкових зобов’язань у сумі, достатній, принаймні, для кваліфікації дій за ч. 1 ст. 212 КК України (тобто у сумі 1000 НМДГ).

Іншими словами мова йде про значне зменшення тиску правоохоронних органів  на представників бізнесу, адже кримінальне провадження зможе бути розпочате лише після визначення за результатами перевірки податкового зобов’язання у розмірі 1 378 000 (1000*13781) гривень і більше.

Водночас, як це слідує із положень запропонованого Кабінетом Міністрів України «компромісного» варіанту змін до ПК України – Проекту Закону «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» № 3630 від 11.12.2015 р., зазначене збільшення «порогів» для кваліфікації злочинів до планів уряду не входить.

Так, проект змін пропонує положенням підпункту 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 ПК України розмір податкової соціальної пільги, а отже і розмір НМДГ встановити на рівні 50% від мінімальної зарплати, тобто на рівні 6892 гривень.

Для наглядності наводимо схему із вартісними рамками кваліфікації ухилення від сплати податків у 2016 році в разі не прийняття «узгоджених» змін до ПК України , та у разі прийняття проекту Закону № 3630:

2016 рік

У разі не прийняття змін до ПК

2016

у разі прийняття змін до ПК (проекту 3630)

Податкова соціальна пільга 1378
Закінчення дії абз.8 п.1 Перехідних положень ПК України
689
50%*1378 (мін з/п)
Кваліфікація по ч.1 ст.212 ККУ 1 378 000
1000*1378
689 000
1000*50%*
1378
Кваліфікація по ч.2 ст.212 ККУ 4 134 000
3000*1378
2 067 000
3000*50%*
1378
Кваліфікація по ч.3 ст.212 ККУ 6 890 000
5000*1378
3 445 000
5000*50%*
1378

Таким чином, можемо зробити висновок, що ПК України, у чинній його редакції у 2016 році забезпечить кращі умови захисту платників податків від можливого кримінального переслідування, (тобто автоматичного відкриття кримінальних проваджень після кожної податкової перевірки), аніж ПК України у редакції, запропонованій Кабінетом Міністрів України, оскільки в теперішньому вигляді (без внесення змін) ПК України наступного року забезпечить практично вдвічі вищі пороги кваліфікації злочинів за статтею 212 КК України.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1 Прожитковий мінімум для працездатної особи станом на кінець 2015 року, та відповідно до проекту держбюджету на 2016 рік.

2 50%* 1378 гривень

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2015

Джерело

1380814841