Дискримінація в Україні: деякі цифри і тенденції

Починаючи з весни 2014-го року і до 01.01.2016 за підтримки Європейської комісії Інформаційним центром “Майдан Моніторинг” здійснювався моніторинг повідомлень про випадки дискримінації в Україні (тобто – про порушення ст.24 Конституції України, ст.2, 26 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст.14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.1 Протоколу №12 до цієї Конвенції, Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції в Україні”).

З весни 2014-го до початку червня 2015-го на інтерактивній мапі було розмщено 58 верифікованих повідомлень про випадки дискримінації в Україні

Територіально найбільше:

– Крим – 27 повідомлень,

– Київ (власне Київ та дії, рішення, бездіяльність центральної влади) – 18,

– Донбас – 7.

Протягом другої половини діяльности, з червня 2015-го по 31.12.2016 було додано ще 65 верифікованих повідомлень.

Територіально найбільше:

– Київ (власне столиця та дії, рішення, бездіяльність центральної влади) – 33,

– Крим – 11,

– Донбас – 7

Таким чином, загальна кількість розміщених повідомлень склала 163. До кожного повідомлення додавався стислий юридичний коментар щодо сутности дискримінаційного порушення.

Таким чином, загалом за територіальною ознакою найбільше випадків дискримінації виявлено:

– Київ – 51,

– Крим – 38,

– Донбас – 14

Очевидно, що кількість повідомлень з окупованого Донбасу не точно відбиває реальний стан справ, що пояснюється зрозумілими складнощами з отриманням достовірної інформації з території “окремих районів Донецької і Луганської областей”. Те саме, втім, великою мірою стосується Криму. В обох окупованих РФ регіонах утиски за ознакою політичних переконань, мови, етнічного походження мають виражений системний характер.

На іншій території України можна казати про дискримінацію ромів, яка виявляється не у якихось формалізованих рішеннях влади, а у практичному ставленні, як на побутовому рівні, так і часом з боку службових осіб.

Залишається поширеною дискримінація ЛГБТ – як на побутовому рівні, так і з боку суб’єктів владних повноважень. Агресія РФ призвела до виникнення низки проблем дискримінаційного характеру для тимчасово переміщених осіб – від неможливости реалізувати право голосу на місцевих виборах до упереджено негативного “побутового” ставлення з боку потенційних працедавців, власників житла тощо.

З іншого боку, під час АТО з’явилися нові “різновиди” дискримінацї, які полягають в упередженому ставленні до учасників бойових дій, відмови у наданні послуг (у закладах харчування), у користуванні передбаченими законодавством пільгами (безкоштовний проїзд).

Ми  також звернули увагу на те, що значна частина офіційних сайтів органів державної влади має, крім української, російську версію (наприклад – сайти Президента України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого ВР України з прав людини тощо).

При цьому відповідно до частини першої ст.10 Конституції України “державною мовою в Україні є українська мова”, тож що саме вона у першу чергу має використовуватися суб’єктами владних повноважень – нема сумнівів (і на це є Рішення КС України від 14.12.99).

Проте існує ще і ст.21 Конституції, яка декларує, що “всі люди є <...> рівні у своїй гідности і правах”, а також “антидискримінаційна” ст.24, згідно з якою “громадни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом <...> Не може бути привілеїв чи обмежень за <...> мовними або іншими ознаками”.

Відтак, у цьому випадку ми маємо саме порушення принципу рівности та дискримінацію за мовною ознакою.

Виправити це можна у два способи:

  1. Використанням на всіх офіційних сайтах державних органів лише державної, української мови.
  2. Дублювання українського тексту на сайтах не лише російською, а й усіма іншими мовами, якими говорять громадяни України.

Належні пропозиції будуть адресовані відповідним суб’єктам владних повноважень (принагідно слід сказати, що так саме дискримінує громадян за мовною ознакою і “Укрзалізниця”, оформлюючи проїзні документи не лише державною українською, але і чомусь саме і лише російською мовою).

Також встановлено, що Уповноваженим ВР України з прав людини роками не виконується імперативна норма ст.11 Закону України “Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією та правоохоронними органами держави”, згідно з якою Омбудсмен повинен обов’язково призначити свого окремого представника у справах захисту прав військовослужбовців, що у грунті речей є дискримінацією, заподіюючи для військовослужбовців (і це в умовах триваючого збройного конфлікту) обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами. Нами надіслано відповідне звернення до Уповноваженого ВР України з прав людини і ми домагатимемося виконання ним закону всіма доречними засобами.

Найближчим часом ми здійснимо всеукраїнське письмове опитування центральних і місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання ними ст.8 Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, які передбачають обов’язкове проведення антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів та ст.12 цього ж Закону, згідно з якою:

“державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень:

– готують пропозиції щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації;

– здійснюють позитивні дії;

– дотримуються принципу недискримінації у своїй діяльності;

– співпрацюють з громадськими організаціями щодо дотримання принципу недискримінації;

– сприяють науковим розробкам у сфері запобігання та протидії дискримінації;

– провадять просвітницьку діяльність з питань запобігання та протидії дискримінації”.

Результати дослідження будуть вміщені на нашому сайті  і також, сподіваємося, стануть корисною базою для напрацювання органами державної влади та громадськими організаціями пропозицій щодо удосконалення антидискримінаційного законодавства та відповідних правозастосовчих практик.

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут