Українські ландшафти дискримінації – короткий звіт

Нижче за лінком знаходиться буклет «Українські ландшафти дискримінації». Цей документ підготовлено Дослідницьким бюро “Sociologist” за результатами масштабного дослідження проблем дискримінації в Україні в рамках проекту Інформаційного центру “Майдан Моніторинг”, за підтримки Європейської Комісії.

Буклет_Ландшафти Дискримінації_SocioLogist

У фокусі дослідження опинились особливості розуміння дискримінації українським суспільством, суспільне сприйняття проблем дискримінації, а також розповсюджені  дискримінаційні практики, явні та приховані сфери дискримінації, ставлення суспільства до різних категорій людей.

У дослідженні розглядались стосунки сучасного українського соціуму з різними спільнотами: жінками і чоловіками, представниками сексуальних меншин, пенсіонерами та молодими людьми, етнічними групами, людьми з різноплановими формами інвалідності, переселенцями і т.ін. З’ясовувалось питання про те, яким є загальне ставлення до «інакшості» та «інакших».

Для цього у проекті було здійснено:

1. Серії фокус групових інтерв’ю, загалом було проведено 29 груп у 19 містах 17 областей України;

2. Серії експертних інтерв’ю та глибинних інтерв’ю з переселенцами, військовими, волонтерами, представниками різноманітних спільнот та меншин, з людьми, які пережили на власному досвіді дискримінаційні ситуації, загалом, 199 інтерв’ю, що  охопили 28 міст у 20 областях України.

3. Масове всеукраїнське опитування методом face-to-face, всього 1006 респондентів. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком та регіонами України.

У буклеті представлені основні висновки дослідження та описано ідеї, що присутні у суспільній свідомості щодо дискримінації. Ці уявлення та стереотипи, що ними сповнена суспільна думка варто досліджувати та розуміти для вироблення підходів щодо боротьби з дискримінацією, що також є частиною проекту.

12