До нас їде ревізор! Або скільки контролюючих органів в Україні?

© ТОВ «ВТС Консалтинг», матеріал з сайту: http://kmp.ua/

Уряд неодноразово заявляв про курс на масштабну дерегуляцію підприємницької діяльності в Україні для створення сприятливого бізнес-клімату і залучення іноземних інвестицій, в тому числі й в Коаліційній угоді від 27.11.2014 р.

Однією з основних складових такої дерегуляції – є зменшення кількості контролюючих органів для зменшення тиску на бізнес і надання йому можливості розвиватися.

Однак, чи були втілені у життя такі заяви?

Так, у п. 37 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 р. № 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році» до плану заходів на 2015 рік було внесено:

«37. Дерегуляція та розвиток підприємництва.

Скорочення кількості органів державного нагляду (контролю) (Стратегія). Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави (Програма).

Завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій – з 1032 до 680 (перше півріччя 2015 року), приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартами (Програма).

Скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом їх злиття або ліквідації, забезпечення усунення дублювання функцій між органами державного нагляду (контролю) або делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям (Угода)».

Проте у 2015 році вказаний пункт плану розвитку так і не було виконано, і його «перенесли» на наступний рік, закріпивши у п. 43 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615-р., що до Плану заходів на 2016 рік входить

«зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функцій».

Проте не так сталося, як гадалося.

Так, на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України стан виконання пункту плану дерегуляції щодо зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) значиться як (цитата) «не виконано»1. При цьому строк виконання запланованого скорочення був ще IV квартал 2016 року.

І не дивно, оскільки на даний час в Україні діє 34 контролюючих органів2.

На перший погляд, у порівнянні з 56 (кількість, яка була), їх кількість нібито зменшилась, відповідно, повинна була зменшитись кількість підконтрольних державі аспектів бізнесу, які можуть бути перевірені контролюючими органами.

Однак насправді,відбулось практично тільки зовнішнє зменшення. Так, наприклад, Державна служба України з надзвичайних ситуацій утворена шляхом реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій і Державної інспекції техногенної безпеки України разом з успадкуванням усіх відповідних функцій. Те ж саме стосується, наприклад, і Державної служби України з питань праці, яка утворена шляхом злиття Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки та Державної інспекції з питань праці.

Отже, насправді бізнес не просто контролюється, а знаходиться під пильним оком держави, та ще й «із лупою».

У зв’язку з цим, ми вирішили зібрати в один список контролюючі органи, розмістивши їх, починаючи з органів, які можуть перевірити кожне підприємство, закінчуючи органами, які перевіряють тільки підприємства певної галузі.

Отже, якщо Ви вирішили вести або уже ведете бізнес в Україні, то будьте готові до зустрічі з наступними державними контролюючими органами:

№ п/п Назва органу Сфера компетенції по здійсненню контролю
1. Державна фіскальна служба України Контроль за дотриманням податкового і митного законодавства, своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті.
2. Державна служба України з питань праці Контроль за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, охорону праці, вимог щодо гігієни праці, безпеки робіт; державний гірничий нагляд (щодо безпеки робіт).
3. Пенсійний фонд України Контроль за додержанням вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
4. Фонд соціального страхування України Контроль за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем відомостей про використання коштів Фонду та дотриманням порядку їх використання.
5. Військові комісаріати Контроль за веденням військового обліку військовозобов’язаних на підприємстві
6. Антимонопольний комітет України Контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
7. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Нагляд за додержанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.
8. Державна екологічна інспекція України Нагляд у сфері охорони навколишнього природнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, контроль за дотриманням вимог екологічного законодавства.
9. Державна служба фінансового моніторингу України Нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
10. Державна служба експортного контролю України Видання дозвільних документів на право здійснення відповідних поставок та проведення у зв’язку з цим експертиз та перевірок суб’єктів господарювання.
11. Державна архітектурно-будівельна інспекція України Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов.
12. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Нагляд за дотриманням санітарного законодавства, вимог щодо здоров’я та благополуччя тварин, безпечності та окремими показниками якості харчових продуктів, законодавства про захист прав споживачів, вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, агропромислового комплексу, вимог щодо виконання фітосанітарних заходів, обігу пестицидів і агрохімікатів та ін.
13. Національний банк України Нагляд за дотриманням банківського законодавства та нормативно – правових актів Національного банку України.
14. Державна служба інтелектуальної власності України Нагляд за дотриманням вимог законодавства про авторське право та суміжні права, та законодавства у сфері розповсюдження аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм та постачання дисків і лазерних систем зчитування.
15. Державна інспекція енергетичного нагляду України Нагляд за дотриманням вимог законодавства, правил та інших нормативно-правових актів з питань електроенергетики та теплопостачання.
16. Державна авіаційна служба України Нагляд за дотриманням авіаційного законодавства, авіаційних правил України, норм та правил з питань безпеки авіації.
17. Державна архівна служба України Контроль за додержанням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України.
18. Державна служба геології та надр України Здійснення державного геологічного контролю та нагляду за раціональним і ефективним використанням надр.
19. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Контроль за дотриманням: вимог щодо якості та безпеки лікарських засобів та препаратів; ліцензійних умов з виробництва, імпорту, торгівлі лікарськими засобами; ліцензійних умов у сфері обігу наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів.
20. Державна служба України з безпеки на транспорті Нагляд за дотриманням вимог законодавства та ліцензійних умов щодо здійснення перевезень.
21. Державна інспекція навчальних закладів України Контроль за дотриманням нормативно-правових актів з питань освіти.
22. Державна інспекція ядерного регулювання України Нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, облік та контроль ядерних матеріалів та ін.
23. Державна аудиторська служба України Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням законодавства про державні закупівлі – за рішенням суду у кримінальному провадженні.
24. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Нагляд за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель.
25. Національна поліція України Контроль за дотриманням спеціальних правил і порядку зберігання та використанням зброї, спец. засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів.
26. Фонд державного майна України Контроль за дотриманням законодавства суб’єктами оціночної діяльності. Контроль за використанням майна та виконанням договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств, і виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна.
27. Державне агентство рибного господарства України Нагляд за дотриманням законодавства, правил рибальства та використання водних біоресурсів, за безпекою мореплавства флоту водної промисловості.
28. Державне агентство лісових ресурсів України Контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства.
29. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Контроль за дотриманням законодавства у сфері обігу цінних паперів та фондового ринку.
30. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення Нагляд за дотриманням  рекламного законодавства, законів про кінематографію та інших законів у сфері телерадіомовлення.
31. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Нагляд за додержанням законодавства про телекомунікації, інформатизацію та поштовий зв’язок і законодавства про радіочастотний ресурс України.
32. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Нагляд за додержанням законодавства у сфері фінансових послуг.
33. Державне агентство України з питань кіно Контроль за дотриманням квоти демонстрування національних фільмів, умов розповсюдження і демонстрування фільмів, тиражуванням фільмокопій, їх продажем та ін.
34. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Контроль за додержанням ліцензійних умов провадження відповідної діяльності.

Отже, як бачимо, якщо Ви ведете бізнес в Україні, то готуйтесь до контролю зі сторони, як мінімум приблизно 11 державних органів. Крім цього, до них може додатись один або два органи з переліку органів, які здійснюють нагляд у певній сфері господарювання. Тобто виходить, що державний нагляд здійснюють близько 12-13 органів. При цьому кожен із них контролює дотримання вимог декількох, а то і цілого масиву нормативно-правових актів.

І це ще не беручи до уваги органи Прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Національної поліції України, які можуть завітати до Вас із тимчасовим доступом до речей і документів, обшуком, або запросити на допит директора, навіть за відсутності кримінального провадження відносно самого підприємства чи його посадових осіб.

Тобто при бажанні «наїхати» на бізнес – є ціла низка засобів. А перевіряючих органів стільки, що можна направляти на перевірку кожен місяць новий орган, і підприємство тільки і буде працювати «на перевірки».

І такі органи наділені правом застосовувати немаленькі санкції. Наприклад, за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору Державна служба України з питань праці відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України може застосувати штраф у розмірі 96 000 грн. Або, наприклад, якщо Державна служба України з надзвичайних ситуацій встановить порушення вимог пожежної безпеки, то на підставі п. 1 ч. 1 ст. 70 Кодексу цивільного захисту України вона може звернутися до суду із заявою про застосування заходу реагування у вигляді повного зупинення діяльності підприємства.

А тому, якщо Ви хочете вберегти свій бізнес від зайвих втрат у вигляді штрафних санкцій або зупинки діяльності підприємства – будьте готові до пильного нагляду зі сторони держави.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Пункт 43 Стану Виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615-р на 20 березня 2017 року.

2До уваги беруться лише ті органи, які уповноважені здійснювати нагляд (контроль) по відношенню до суб’єктів господарювання приватної форми власності.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017