В ЧЕРНІГОВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ІНІЦІАТИВУ ПО ПІДВИЩЕННЮ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ В МІСТІ

В ЧЕРНІГОВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ІНІЦІАТИВУ ПО ПІДВИЩЕННЮ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ В МІСТІ
Громадська організація «Центр Доброчин» презентувала міжрегіональну громадську ініціативу по підвищенню рівня залучення громадян до управління містом, яка буде реалізуватись в чотирьох областях України: Одесі, Луцьку, Чернігові та Сєверодонецьку.
В цих містах відбуватиметься вимірювання рівня залучення громадян до управління містом з боку мерів міст, міських рад та їх виконавчих органів, яке за своїми результатами покаже не тільки, які можливості для впливу на управління містом є в жителів цих громад, а й якість реалізації заходів по залученню громадян відповідними муніципалітетами.
Як зазначила Наталія Дрозд, керівник ГО «Центр Доброчин»: «Такий підхід дозволить оцінити не тільки які можливості для громадської участі передбачені міською радою, але й побачити чи дійсно між громадянами та муніципалітетами існують справжні партнерські або лише односторонні, фасадні відносини. Окрім того, оцінювання є порівняльним, а отже дозволить управлінцям нашого міста побачити, як залучення громадськості відбувається в інших містах».
Експерт проекту Римма Олексенко розповіла про 10 керівних принципів залучення громадян до вироблення політики, розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку. Вони стали основою для оцінювання якості взаємодії муніципалітетів з громадянами.

Принципи та коротке роз’яснення
Відданість
Лідерська позиція організаторів (представників влади) і усвідомлення ними важливості інформування громадян, надання консультацій та підвищення рівня громадянської участі у процесі прийняття рішень;
Права
Громадянські права на доступ до інформації, отримання зворотної відповіді та права приймати активну участь в виробленні політики повинне бути чітко оформлено.
Обов’язок службовців відповідати громадянам також повинен бути чітко визначений.
Існують незалежні структури контролю чи їх еквіваленту та відіграють важливу роль в дотриманні цих прав.

Зрозумілість
Мета, рамки та можливості різних форм участі від самого початку чітко окреслені; і громадянська, і владна сторони розуміють свої обов’язки та ролі, обмінюються правдивою інформацією та не плекають марних очікувань
Час
Етапи попередньої консультації та активної участі проводяться у найбільш ефективний для обох сторін часовий проміжок; необхідна інформація надається вчасно і в межах реалістично встановлених часових рамок
Об’єктивність
Інформація, яку надає влада під час процесу прийняття рішень є об’єктивною, повною, загальнодоступною і подається у стандартизованій формі; усі громадяни мають рівні можливості доступу інформації та учасницьких процесів.
Ресурси
Матеріальні, людські та технічні ресурси обрані адекватно та використані ефективно; в межах організаційної культури владного органу заохочується та високо цінується старання своїх членів, їх прагнення до навчання та професійного розвитку; ресурси використовуються згідно із попередньо встановленою пріоритетністю
Координація
Представники влади організовують та проводять важливі для них форми участі у координації із іншими членами (відділами) владного органу; поінформованість колег стосовно власних ініціатив дозволяє уникнути повторів, марної витрати ресурсів, а також ризику «консультаційної втоми» — негативної реакції чиновників (чи громадськості) на однотипні запити (чи інформацію); при цьому координація не перешкоджає появі нових ініціатив
Підзвітність
В представників влади є зобов’язання щодо звітування про використання матеріалів, отриманих за результатами залучення громадян, без залежності від використаних форм. Представники влади забезпечують відкритий і прозорий процес прийняття рішень завдяки зовнішньому контролю з боку громади та неурядових організацій.
Оцінка
По завершенню учасницького процесу, задля покращення умов проведення участі та дотримання новопосталих вимог, представники влади проводять оцінку проведених заходів по залученню громадян ; оцінювання є показовим, оскільки під час процесу збираються усі необхідні дані, є відповідний інструментарій, крім того до оцінки залучаються й громадяни.
Активна громадська позиція
Влада може отримувати вигоду від високого рівня громадської залученності, саме тому влада заохочує розвиток громадського суспільства, інвестує в громадянське навчання та пропонує громадянам діалогову манеру співпраці.

Олександр Підгорний, експерт проекту, підкреслив, що Чернігівська міська рада зможе використати результати оцінювання для збільшення ефективності заходів по залученню громадян до управління. Громадськість міста зможе використовувати результати оцінювання для подальших кампаній, присвячених окремим аспектам громадської участі, а також долучитись до просування змін в діяльності Чернігівської міської ради по залученню громадян.
Докладніше про громадську кампанію по залученню громадян до управління містом можна дізнатись
на сайті Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» за посиланням http://cvu.od.ua та на сайті громадської організації Центр Доброчин www.dobrochyn.org.ua.

Окрім того, широку громадськість можуть зацікавити щомісячні статті, які розповідатимуть про кращі
світові приклади залучення громадян до міського управління, які виходитимуть на сайті www.izbirkom.org.ua та на інформаційних ресурсах Центру Доброчин www.dobrochyn.org.ua та www.narodcn.in.ua.
Контактна особа: Наталія Дрозд, тел. (0462) 67 7181, e-mail: dobrochyn@cn.relc.com

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут