Міжнародні злочини Російської Федерації на території України: соціально-гуманітарні, кримінологічні та кримінально-правові аспекти

Перемикач мов

У вже двічі переміщеному Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 28 28 жовтня 2022 року відбулася XV міжвузівська науково-практична онлайн-конференція “Міжнародні злочини Російської Федерації на території України: соціально-гуманітарні, кримінологічні та кримінально-правові аспекти”.

Зорганізували та провели захід викладачі  кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кримінально-правових дисциплін, тактико-спеціальної та домедичної підготовки спільно з громадською організацією «Луганський гуманітарний центр», Луганським місцевим осередком громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та Луганським обласним осередком громадської організації «Український філософський фонд».

Участь у конференції взяли близько 50 науковців , які представляли 13 міст України та Німеччину.

На пленарному засіданні із доповідями виступили професор Рурського університету (Бохум, Німеччина) Томас Фельтес («Роль і функція «Комісії проти тортур» Ради Європи в міждержавних конфліктах і військових злочинах»), професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Микола Хавронюк («Імплементація норм міжнародного кримінального права в законодавство України»), професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Ігор Рущенко та голова правління Інформаційного центру «Майдан Моніторинг» (Харків) Наталія Зубар («Акустичний терор проти цивільних в умовах повномасштабної війни: до постановки проблеми»), професор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Сергій Шевцов («Про природу насилля»), професор Львівського державного університету внутрішніх справ Ірина Гловюк («Деякі питання регламентації співробітництва з Міжнародним кримінальним судом: національний та зарубіжний досвід»).

“Традиційною особливістю кримінологічних конференцій у ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка є всебічне обговорення проблем злочинності представниками різних наукових галузей. Умовний поділ учасників конференції на три панелі («Світоглядні засади агресії й війни та філософська гуманістична контраргументація», «Кримінологічна характеристика воєнних злочинів агресора» та «Міжнародне кримінальне право: сучасні виклики в контексті агресії проти України») не завадив презентації різноманітних поглядів на проблематику міжнародних злочинів Росії на території України в рамках єдиного обговорення. І філософам, і правникам, і кримінологам було корисно почути думки один одного. Такий формат, за висловлюваннями учасників при підведенні підсумків, є дуже продуктивним і сприяє кращому розумінню проблемних ситуацій,” – зазначив Василій Поклад, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук  .

Матеріали конференції оприлюднені у збірнику kriminal_zbirnyk_2023_13_

Кримінологічні дослідження : збірник наук. праць / [гол.
ред. В. Поклад, канд. філос. наук]; Луган. навч.-наук. інст. імені Е. О.
Дідоренка Донецьк. держ. універ. внутр. справ. – Івано-ФранківськКропивницький : РВВ ДонДУВС, 2023. – Вип. 13 : Міжнародні злочини росій ської федерації на території України. – 384 с.

Наша стаття  Акустичний терор проти цивільних в умовах повномасштабної війни: до постановки проблеми – до вашої уваги на сторінці 178 збірника.

About Nataliya Zubar 2357 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair