Перемикач мов

Наше гасло “Вільна людина у вільній країні”, тому в нашій інформаційній діяльності ми надаємо пріоритет утвердженню “вільної людини” (захисту і розширенню людських прав та свобод) у “вільній країні” (захисту суверенітету, територіальної цілісности та незалежности Української Демократичної Держави)

Ми інформуємо про

I. Перебіг проектів ІЦ «Майдан Моніторинг» і все, що є до них дотичним.

На цей момент таких проектів вісім:

 1. Документація воєнних злочинів Російської Федерації — документуємо воєнні злочини Російської Федерації, а саме знищення зброєю РФ об’єктів цивільної інфраструктури.
 2. Навчальні проекти Школа Інформаційної Безпеки, Школа Соціальних Посередників
 3. Моніторинг політичних прав і свобод – Збір інформації та реагування на порушення низки конституційних прав (політичних)
 4. Моніторинг Публічних Фінансів — спостерігамо, документуємо та висвітлюємо стан публічних фінансів, доцільність та диципліну витрачання бюджетних та позабюджетних коштів.
 5. Україна без дискримінації! – За європейські стандарти рівності в суспільстві, за поважне ставлення до людей

II. Громадянську активність в Україні і за кордоном.

В Україні

 • Акції протесту, судові позови та інші дії проти утисків людських прав та конституційних свобод
 • Акції протесту, судові позови та інші дії проти протиправних дій чи бездіяльності влади
 • Спроби та історії успіху самоорганізації і координації громадян з метою захисту прав і свобод
 • Діяльність та історії успіху громадських організацій та окремих громадян, спрямовану на захист людських і громадянських прав та свобод, українських національних інтересів.

За кордоном

 • Акції українських організацій в діяспорі
 • Акції протесту проти порушень прав людини
 • Прояви солідарності з тими, чиї права порушені
 • Історії успіху у відстоюванні прав людини
 • Акції на підтримку України

ІІI. Порушення з боку влади і політиків

Будь які порушення українською владою, політиками та публічними особами**** прав людини, законів, конституції та здорового глузду.

IV. Вільну людину

Все, що стосується технологій (практик) унезалежнення людини від влади.

V. Історію України

Особливо визвольних та дисидентських рухів, а також мілітарну історію.

VI. Культуру

Культурні події, які стосуються тем І-V

VIІ. Європейську інтеграцію України

Діяльність влади і громадян спрямована на запровадження в Україні Європейських стандартів демократії, врядування.

VIІI. Національну безпеку України

Все, що стосується захисту суверенітету, територіальної цілісности та незалежности нашої Держави

Як ми подаємо інформацію

Наша мета – створювати новини, які уможливлюють та спонукають реакцію на них. Тому вітаються вказівки читачам, що саме можна зробити, куди і як звернутися.

Головне в матеріялі – показати проблему читачам в такій формі, щоб вони її таки помітили й започаткувався діалог: де вихід із ситуації

Сайт Майдан і політика

Від самого початку у 2000 році Майдан обстоює громадянські і політичні права громадян, пише про політику, взаємодіє з політиками і намагається впливати на політику.

З 2012 року Майдан є джерелом офіційної інформації про діяльність Громадської організації «Інформаційний центр «Майдан-Моніторинг».

Майдан поширював і поширює інформацію про діяльність інших громадських організацій України та світу, а також суспільно-важливу інформацію про діяльність тих, хто підтримує «Інформаційний центр «Майдан-Моніторинг» та ділом допомагає втіленню в життя нашого гасла — “Вільна людина у вільній країні”.

В матеріялах Майдану неприпустима будь-яка пропаганда тоталітарних ідеологій, зокрема комунізму та націонал-соціялізму, а також інших -ізмів, що пропагують ксенофобію, гендерну, расову та релігійну нетерпимість.

Якість матеріялів

Кожен, хто ставить матеріал на сайт “Майдан”,  має усвідомлювати відповідальність перед читачами і керуватися наступним:

– Надавати перевагу перевіреним фактам. Доходити до першоджерела інформації і за потреби зв’язуватися з ним для уточнення інформації.

– Не поширювати чуток (інформації, котра не може бути оперативно перевіреною у той чи інший спосіб).

– Виявивши неправдивість розміщеної на Майдані інформації – максимально оперативно повідомляти*** про це спільноту для вирішення питання про розміщення спростування та/чи видалення неправдивої інформації.

– Вказувати на джерело інформації. Дотримуватися принципів копілефту. Інформацію з інших сайтів супроводжувати гіперлінком. При виявленні зникнення повідомлення у першоджерелі – піднімати питання про доцільність наявности відповідного повідомлення на Майдані. У випадках, коли інформація з інших сайтів має провокативний, скандальний характер,– робити скрін-шоти тих матеріялів на відповідному сайті та скрін-шот результатів пошуку такого матеріялу у одній з популярних пошукових систем, наприклад Google.

– Маючи можливість у повідомленні навести пряму мову фігуранта – подавати саме пряму мову, а не власне викладення.

– Пам’ятати про індивідуальну відповідальність за дифамацію (поширення неправдивої інформації, котра принижує честь, гідність, ділову репутацію).

– Про припущення казати як про припущення, про факт – підкріплюючи його доказами (лінки, скани, відео, фото).

– Оціночні судження (висловлювання, які не містять фактичних даних; критику; оцінку дій, яка не базується на фактах, які можна перевірити; а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стілістичних засобів – гіпербол, алегорій, сатири) розміщувати обов’язково за власним підписом новинаря.

– Тексти, які містять виключно оціночні судження чи переважно оціночні судження автора, розміщувати в розділі “Записки”.

– Уникати у повідомленнях оціночних суджень, висловлених у брутальній чи принизливій формі.

– Пам’ятати, що нікого не може бути без вироку суду визнано злочинцем.

– Розміщуючи повідомлення – пам’ятати, що Майдан надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи і співставляти суспільну важливість повідомлення з перспективою необхідности розміщення на Майдані коментаря чи спростування.

Версія 4.2 від 08.06.2023. 

1 Trackback / Pingback

 1. This is the War Against Ukraine. So far Information War. - Maidan

Comments are closed.