Склад порушення

Чим передбачено

Санкція

До кого звертатися

Порушення встановлених законом порядку ведення Держреєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Держреєстру виборців, виборчої комісії, порушення порядку складання та подання списку виборців посадовою особою, на яку законом покладено такий обов’язок

Частина перша ст.212-7 КУпАП

штраф від 20 до 30 НМДГ

органи внутрішніх справ

Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців відповідним виборчим комісіям, надання недостовірного списку виборців посадовою особою, на яку законом покладено такий обов’язок

Частина друга ст.212-7 КУпАП

штраф від 25 до 50 НМДГ

органи внутрішніх справ

Порушення вимог закону про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточннень, внесених до списку виборців у день голосування

Частина третя ст.212-7 КУпАП

штраф від 10 до 20 НМДГ

органи внутрішніх справ

Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку з відомостями Держреєстру виборців, а так само відмова у видачі гр-ну копії мотивованого рішення про відхилення його звернення про внесення змін до Держреєстру виборців або запиту щодо відомостей Держреєстру виборців, про внесення змін до списку виборців, або порушення строків видачі копії такого рішення

Ст.212-8 КУпАП

штраф від 10 до 30 НДМГ

органи внутрішніх справ

Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) ЗМІ або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих ЗМІ будь-якому кандидату, політичній партії, їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками ЗМІ

Частина перша ст.212-9 КУаАП

штраф від 10 до 50 НМДГ

Нац.рада з питань телебачення і радіомовлення

Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками ЗМІ

Частина друга ст.212-9 КУпАП

штраф від 40 до 70 НМДГ

Нац.рада з питань телебачення і радіомовлення

Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер,а також відео-, аудіо записами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб, органів держвлади та місц.самоврядування як кандидатів у депутати

Частина третя ст.212-9 КУпАП

штраф від 50 до 100 НМДГ

Нац.рада з питань телебачення і радіомовлення

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у неї заборонена законом, проведення передвиборчої агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборчої агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, крім випадків, передбачених ст.212-9, 212-13 та 212-14 КУпАП

Ст.212-10 КУпАП

на громадян штраф від 30 до 50 НМДГ

на посадових осіб штраф від 50 до 80 НМДГ

органи внутрішніх справ

Ненадання відповідному суб’єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливости у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації

Ст.212-11 КУпАП

на посадових осіб від 100 до 150 НМДГ

голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії

Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій на використання на рівних умовах будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації

Ст.212-12 КУпАП

штраф від 80 до 100 НМДГ

органи внутрішніх справ

Виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого процесу друкованих матеріалів, передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тирах, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно

Частина перша ст.212-13 КУпАП

на громадян від 10 до 30 НМДГ

на посадових осіб від 50 до 70 НМДГ

органи внутрішніх справ

Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження

Частина друга ст.212-13 КУпАП

на громадян від 3 до 5 НМДГ

на посадових осіб від 20 до 30 НМДГ

органи внутрішніх справ

Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином

Частина перша ст.212-14 КУпАП

штраф від 5 до 10 НМДГ

органи внутрішніх справ

Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами – розповсюджувачами реклами

Частина друга ст.212-14 КУпАП

штраф від 100 до 200 НМДГ

органи внутрішніх справ

Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії, якщо у діях відсутній склад здочину

Ст.212-15 КУпАП

на громадян штраф від 50 до 70 НМДГ

на посадових осіб від 70 до 100 НМДГ

голова, заступник голови, секретар, члени виборчої комісії

Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість

Ст.212-16 КУпАП

штраф від 25 до 50 НМДГ

голова, заступник голови, секретар, члени виборчої комісії, кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі

Недання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов’язки, копії виборчого протоколу

Ст.212-17 КУпАП

штраф від 20 до 100 НМДГ

голова, заступник голови, секретар, члени виборчої комісії, кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі

Невиконання рішення виборчої комісії, прийнятого в межах повноважень

Ст.212-18 КУпАП

штраф від 30 до 50 НМДГ

голова, заступник голови, секретар, члени виборчої комісії, кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі

Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов’язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена ВК

Частина перша ст.212-19 КУпАП

штраф від 20 до 50 НМДГ

голова, заступник голови, секретар, члени виборчої комісії

Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов’язаних з виконанням його обов’язків у ВК

Частина друга ст.212-19 КУпАП

штраф від 60 до 100 НМДГ

голова, заступник голови, секретар, члени виборчої комісії

Порушення встановленого законом порядку опублікування документів чи іншої інформації, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів виборчою комісією чи засобом масової інформації

Ст.212-20 КУпАП

штраф від 10 до 20 НМДГ

органи внутрішних справ, голова, заступник голови, секретар, члени виборчої комісії, кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі

НМДГ (неоподатковуваний мінімум доходів громадян) = 17 гривень.

Всі справи розглядаються у судовому порядку.

Порядок складення протоколів визначено ст.256-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Якщо порушення вказане в законі, а його нема у наших таблицях, то звертатися зі скаргами треба в окружні виборці комісії або в Центральну Виборчу Комісію.

Підготував Олександр Северин, к.ю.н.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen − fifteen =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.