Угода про асоціацію між ЄС та Україною має бути парафована

Президенту України
п. Віктору Януковичу

Прем’єр-міністру України
п. Миколі Азарову

Міністру закордонних справ України 
п. Костянтину Грищенку

Європейська комісія
п. Штефану Фюле

Міністру закордонних справ Республіки Польща
п. Радославу Сікорському

29 листопада 2011
Звернення Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства щодо України: 
Угода про асоціацію між ЄС та Україною має бути парафована

 

Східне Партнерство було створено з метою допомоги країнам-східним сусідам ЄС у впровадженні демократичних реформ, інституційних змін, адаптації законодавства та створенні зони вільної торгівлі з ЄС.Передбачається, що Угоди про асоціацію стануть ключовими інструментами досягнення вищезазначених цілей. Вони трансформують національні системи країн Східного Партнерства та ще більш наблизять їх до ЄС.

Україна досягла помітного прогресу в проведенні переговорів щодо Угоди про асоціацію. Складні переговори, які тривали майже 5 років, вивели ЄС та Україну на етап, на якому стає можливим завершити укладання і парафувати Угоду про асоціацію. Угода про асоціацію з Україною може слугувати зразком для Угод про асоціацію з іншими країнами Східного Партнерства.

З урахуванням того, що було досягнуто станом на сьогодні, а також важливості Угоди про асоціацію з Україною для успіху ініціативи Східного Партнерства загалом, ми закликаємо ЄС та Україну вжити всіх залежних від них заходів з метою  парафування Угоди у найближчому майбутньому.

Форум громадянського суспільства також висловлює свою стурбованість зростанням дефіциту демократії в Україні (кримінальним переслідуванням політичних лідерів та лідерів громадянського суспільства). Форум громадянського суспільства наголошує Уряду та Президенту України на необхідності поваги до демократичних цінностей з метою створення умов для продовження інтеграції з Європейським Союзом.

Форум громадянського суспільства закликає ЄС та Україну завершити переговори щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною і провести її технічне парафування з тим, щоб текст Угоди став доступним для ознайомлення громадськості. Це посилить важелі впливу громадянського суспільства з донесення суспільству в Україні та, потенційно, в інших країнах Східного Партнерства, ключової інформації стосовно того, яким чином Угода могла б стати інструментом перетворень та реформ в Україні. Форум громадянського суспільства також рекомендує, щоб Угода була підписана і ратифікована ЄС та державами членами ЄС лише за умови досягнення подальшого прогресу у здійсненні демократичних реформ та утвердження принципу верховенства права в Україні.

Форум громадянського суспільства Східного Партнерства
29 листопада 2011 р.
Познань, Республіка Польща

 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2461&as=0

* * *

Майдан-ІНФОРМ вітає Звернення Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, яке є логічним  продовженням  Заяви українського громадянського суспільства , розміщення якої на “Майдані” викликало жвавий інтерес і активний відгук читачів.