Екологічна інспекція Вінниччини перетворилась у ТОВ «Вирішую питання»

Відкрите звернення тепер уже колишніх інспекторів-екологів

Звертаються до Вас колишні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

Звернутись до Вас змусила нас та екологічна ситуація, яка склалася на Вінничинні з моменту приходу до керівництва Дубового Ю. В.

За час існування Інспекції ми завжди були в десятці кращих Інспекцій України, а сьогодні займаємо передостанні місця. Попереднім керівництвом Інспекції була налагоджена чітка конструктивна робота, результати якої постійно висвітлювались в засобах масової інформації. Щомісячно проводились круглі столи, де обговорювались нагальні проблеми та приймались рішення про шляхи їх вирішення. Враховувались критичні зауваження та приймались до уваги.

А що сьогодні? Журналістів запрошують лише для «піар-акції» керівника. Будь-який виступ начальника відділу чи інспектора розцінюється як посягання на посаду керівника. Таким чином, державна установа перетворилася в «закритий клуб». Дуже цікаво організована робота юридичного сектору: замість надання допомоги інспекторам, робота сектору перетворилася на надання адвокатських послуг підприємствам, установам, організаціям, які «допомагають вирішувати питання матеріального характера керівника».

Деякі справи потрапляють до юридичного сектору, а там починаються «цікаві речі»: не та довідка, відсутня кома тощо, і справа – «під сукно». Інакше – винен інспектор!

А в цей час екологічна ситуація на Вінничинні погіршується, і якщо не втрутитись в ситуацію, то Вінничинна з привабливого екологічного регіону пертвориться в зону екологічного лиха.

А екологічна ситуація сьогодні така:

ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Відсутні чіткий перелік підприємств забруднювачів атмосферного повітря, будь-який моніторинг не проводиться; аналітична лабораторія Інспекції ледь «жевріє», її проблемами ніхто не переймається. Контроль аналітичною лабораторією здійснюється лише за тими підприємствами, які «не лояльні» до керівника Інспекції. Іншим «лояльним» до керівника при виявленні значних порушень, що передбачають значні штрафні санкції, терміни перевірки переносяться, а то й зовсім про них забувають. Деякі підприємства, забруднювачі атмосферного повітр! я, знаючи про значні проблеми з очисткою викидів, тобто потребують значних затрат (як приклад, асфальтно-бетонні заводи), завчасно домовляються, щоб їх не включали в план перевірок, а план перевірок корегує особисто керівник Інспекції. А на підприємствах, де виявлено значні перевищення викидів забруднючих речовин в атмосферне повітря, йде пряма вказівка керівника, щоб в актах відбору проб перевищень не було, якщо керівники цих підприємств погоджуються на певні умови (при необхідності можемо надати відповідні матеріали).

ОХОРОНА ВОД

Повністю втрачено контроль, моніторинг не здійснюється. Не здійснюється контроль за підземними водами в районах полів фільтрації, в першу чергу цукрових заводів, спиртзаводів, сміттєзвалищ. Відсутній будь-який контроль за зливовими каналізаціями, (наприклад, у м. Вінниця щорічно під час голольоду використовуються сотні тонн сольових розчинів, які через мережу зливової каналізації, без будь-якої очистки, попадають у водні об’єкти). Таких прикладів можна привести десятки.

Попереднім керівництвом Інспекції було розпочато роботу по інвентаризації водних об’єктів нашої області та законності їх використання із залученням зацікавлених служб, районних адміністрацій та сільських рад. На сьогоднішній день така робота повністю призупинена, водні об’єкти використовуються безконтрольно, державний бюджет недоотримує значних коштів.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Найбільш загрозлива ситуація склалася у контролі за поводження з відходами, так як Інспекція самоусунулась від вирішення багатьох важливих питань. На території Вінницькї області накопичена величезна кількість промислових відходів, непридатних та заборонених для використання хімічних засобів захисту рослин, (як приклад, відходи ВО «Хімпром» з різних джерел обліку складають від 400-700 тис.тонн, відходи гальванічного виробництва заводу «Ореол» біля 20 тонн, відходи заводу «Термінал» біля 40 тонн). На території області знаходиться біль! ше 400 складів непридатних та заборонених для використання хімічних засобів захисту рослин. Однак протягом 2010-1011 років Інспекцією не проведено жодної перевірки стану зберігання вказаних відходів для вжиття відповідних заходів реагування та внесення клопотання до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища про виділення коштів для утилізації вказаних відходів.

Що стосується ситуації здійсненя конролю за поводження з побутовими відходами, робота інспекції направлена лише на притягнення до відповідальності сільського та селищного голови, а при перевірці підприємств головне порушення –не ведення первиного обліку відходів, яке передбачає штрафну санкцію 51 гривню.

В зв’язку з безконтрольністю за поводження з відходами Іспекції у м. Вінниця, Вінницька міська рада була змушена створити свою Інспекцію з благоустрою, яка виконує функції по контролю за поводження з відходами підприємств, установ, організацій та громадян м. Вінниця.

ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ

Робота практично не проводиться, прибережно-захисні смуги водних об’єктів продовжують інтенсивно забудовуватись. Безконтрольне розорювання земель прибережно-захисних смуг водних об’єктів сільськогосподарськими підприємствами призводить до порушення природоохоронного режиму водних об’єктів. Забруднення засмічення земель набуває загрозливого характеру (території деяких підприємств та вільні земельні ділянки населених пунктів перетворились у стихійні сміттєзвалища). Будь-який контроль за забрудненням і засміченням лісів! не здійснюєтья зовсім. А чинне природоохоронне законодавство передбачає значні санкції за забруднення земель та засмічення лісів.

ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ

Боротьба з браконєрством проводиться лише «на бумазі». Проведена велика кількість рейдів-перевірок, а результатів ніяких, тому що кожен мешканець Вінниччини знає, що браконєрство «процвітає» тоді, коли полювання заборонено, а рейди проводяться лише в дні полювання. А що відбувається на річці Південний Буг краще запитати у звичайних рибалок.

Останнім штрихом керівника було незаконне, з грубим порушенням трудового законодавства, звільнення 18 працівників, мотивоване «так званою реорганізацією». Але дивно, під реорганізацію попали не абихто, а чомусь фахівці з багатолітнім стажем, відповідною фаховою освітою, інваліди, навіть інваліди-афганці, що пропрацювали в Інспекції не один десяток років та попри будь-які умови, сумлінно виконували свої посадові обов‘язки, свою місію фахівця-еколога. Над цими фактами варто задуматись!

Глибоко стурбовані вищевикладеним, просимо Вас терміново втрутитись, розібратись в ситуації, що склалася, надати необхідну правову, етичну оцінку діям керівництва Інспекції, вжити необхідних, згідно чинного законодавства, заходів. Адже збереження навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь є нашим першочерговим, спільним обов’язком! Не залишайтесь байдужими!

http://www.myvin.com.ua/ua/news/news_vin/stuff/12276.html

About Nataliya Zubar 2351 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair