МФВ оголошує конкурс “Участь громадськості в розробці державних політик і прийнятті нормативно-правових актів”

Програма “Громадянське суспільство та належне врядування”
Міжнародного фонду “Відродження”

КОНКУРС
“УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В РОЗРОБЦІ ДЕРЖАВНИХ ПОЛІТИК І ПРИЙНЯТТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ”

Недостатній рівень діалогу між владою та неурядовими організаціями, слабка участь громадян у формулюванні, прийнятті та здійснені державних політик (стратегій, планів щодо різноманітних суспільно значущих дій, змін, реформ тощо) є однією з головних перешкод для демократичного розвитку України.

У 2010 році програма “Посилення впливу громадянського суспільства” Міжнародного фонду «Відродження» провела конкурс, спрямований на забезпечення участі громадськості у виробленні та покращенні нормативно-правових актів на загальнодержавному та місцевому рівнях. У результаті конкурсу було розроблено й ухвалено низку правових актів, які стосувалися покращення умов діяльності територіальних громад, забезпечення прозорості роботи органів міських рад, розвитку та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) тощо.

Продовжуючи цю діяльність у 2012 році, Програма (нова назва програми: «Громадянське суспільство та належне врядування») також планує підтримати ініціативи з якісного аналізу державних політик на всіх рівнях влади для підготовки нових або вдосконалення наявних правових актів у ключових для громади сферах у перспективі відкритого суспільства, а також для забезпечення їх подальшого прийняття відповідними органами влади. Особливу увагу буде приділено змінам нормативно-правового регулювання, які сприятимуть дієвій реалізації вироблених політик.

Мета конкурсу – підготовка громадськістю пропозицій щодо вирішення актуальних проблем державних політик на центральному, регіональному та місцевому рівнях шляхом проведення поглибленого вивчення стану справ, розробки, публічного обговорення та громадського лобіювання ухвалення нових і вдосконалення наявних нормативно-правових актів (НПА) органами державної влади та місцевого самоврядування, а також їхніми посадовими особами.

Учасники конкурсу: громадські організації, благодійні фонди, а також їх коаліції, мережі, об’єднання.

Проектні пропозиції, подані на конкурс, мають відповідати одному чи кільком пріоритетам:
– визначення характеру незадовільного стану справ (проблеми) в обраній сфері й обґрунтування необхідності його зміни;
– визначення нормативно-правових актів, які регулюють відносини у цій сфері, характеру їх узгодженості та комплексності, вивчення практики застосування та тлумачення норм цих актів у рішеннях судів та органами публічної влади;
– проведення моніторингу попередніх рішень органів влади та стану їх виконання;
– розробка й обґрунтування доцільності (результативності, ефективності, адміністративної здійсненності та розподілу вигод і незручностей серед тих, на кого впливає ця проблема) того варіанту рішення проблеми (політики), який ляже в основу розробки проекту нормативно-правового акту;
– розробка на підставі проведеного аналізу проектів нових або вдосконалення наявних правових актів (законів, постанов Кабінету Міністрів України, актів органів виконавчої влади, рішень місцевих рад і їхніх виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міських голів тощо), спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку;
– проведення публічних заходів (громадських слухань, громадських обговорень, конференцій, дебатів тощо), спрямованих на забезпечення широкого обговорення підготовлених проектів правових актів;
– визначення механізму подання розроблених проектів нормативно-правових актів на розгляд відповідних органів державної влади та / чи місцевого самоврядування;
– організація та проведення лобістських кампаній, спрямованих на супровід в органах влади підготовлених правових актів з метою їх ухвалення та впровадження;
– максимальне поширення серед зацікавлених аудиторій історій успіху в разі досягнення запланованих позитивних результатів.

Просимо взяти до уваги!
Термін реалізації проекту не може перевищувати 12 місяців.

Перелік актуальних проблем, щодо яких заплановано проводити моніторинг і розробляти правові акти, аплікантами визначають самостійно в рамках пріоритетів діяльності Програми на 2012 р., а саме: забезпечення громадського контролю за діяльністю органів влади, розвиток різних форм самоорганізації населення, надання адміністративних послуг, налагодження електронного врядування / електронної демократії.

Як окремі додатки (залежно від обраних пріоритетів проектної діяльності) проектна пропозиція має містити:
– опис інструментарію моніторингу й аналізу (предмету, показників і джерел отримання інформації) та, у разі вже проведеного дослідження, рекомендації для зміни НПА;
– обґрунтування доцільності проведення та детальний опис змістовного наповнення публічних заходів (громадських слухань, громадських обговорень, конференцій, дебатів тощо), які передбачено проводити з метою обговорення результатів моніторингу, а також підготовлених нормативно-правових актів;
– розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених НПА відповідним органом місцевого самоврядування, місцевим органом виконавчої влади та їхніми посадовими особами.

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту (оприлюднення результатів аналізу, підготовлені проекти правових актів, планування та проведення публічних заходів тощо) та його результати (у тому числі обов’язково через підсумкову прес-конференцію та соціальні мережі).

До проектів, які заплановано здійснювати в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення, ОСББ, має бути додано листи / меморандуми / угоди про співпрацю / спільні робочі плани, що засвідчують готовність партнерів до участі в реалізації проекту та характер цієї участі.

Відсутність будь-якого з необхідних додатків є підставою для відхилення проектної пропозиції.

Проектні пропозиції, що не відповідають цим вимогам, розглянуто не буде.

Перевагу буде надано проектам, що здійснюються у співпраці з органами влади, коаліції з іншими громадськими організаціями, а також організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСББ й органами самоорганізації населення, у тому числі з інших областей України.

Загальний бюджет конкурсу – 798 970 гривень.
Максимальний розмір гранту – 150 000 гривень (оптимальний розмір гранту становитиме 70 000 – 100 000 гривень).
Останній термін подання проектів – 9 квітня 2012 року.
Оголошення результатів конкурсу – 5 червня 2012 року.

Зверніть увагу!

Проектні пропозиції з додатками слід подати у 2 примірниках (1 оригінал та 1 копія), також обов’язковою є електронна версія заповненої аплікаційної форми (у форматі .doc) та додатків (у форматі .doc або .pdf).
Під датою подання проектної пропозиції слід розуміти дату її відправлення на поштову адресу МФВ (за поштовим штемпелем), а також дату її відправлення на електронну скриньку. Проектні пропозиції, які не було відправлено поштою та на вказану нижче електронну скриньку до 23:59 9 квітня 2012 р., розглянуто не буде.
Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
Проектних пропозицій, надісланих факсом, або лише на електронну пошту (без подання друкованих копій, оформлених згідно з вимогами), не розглядатимуть.
Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють.

Проектні пропозиції слід оформити за аплікаційною формою та надіслати поштою на адресу: Програма “Громадянське суспільство та належне врядування”, Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, Україна, 04053.

Проектні пропозиції в електронному вигляді слід надіслати на адресу cs@irf.kiev.ua (у рубриці “Тема” електронного листа прохання вказати “Конкурс 5095”).

Фонд офіційно підтверджує отримання проектної пропозиції листом, який надсилає аплікантам після її реєстрації у Відділі управління проектами.

Контактні особи:
Олексій Орловський, директор Програми, orlovsky@irf.kiev.ua
Діана Зубко, менеджер Програми, zubko@irf.kiev.ua
Ольга Луцишина, асистент Програми, olga.lutsishina@irf.kiev.ua
Телефон: (044) 461 95 00
Факс: (044) 486 01 66

***

Мета програми “Громадянське суспільство та належне врядування”  – запровадження сталого діалогу громадянського суспільства з владою в тих сферах реформ, які можуть сприяти розвитку громадянського суспільства, через участь основних зацікавлених сторін у прийнятті та моніторингу виконання рішень органів влади на всіх рівнях.