Так не «нормалізовують відносини з українською діаспорою…»

щодо аналітичної записки Національного Інституту стратегічних досліджень

Поява аналітичної довідки «Технології  забезпечення  інформаційної конкурентоздатної  держави в сучасному світі: висновки для України» на офіційному сайті  Національного інституту  стратегічних досліджень  при Президентові України – особливо в частині, що стосується  оцінки діяльності Світового Конгресу Українців та спроб  протиставлення  СКУ й Української Всесвітньої Координаційної Ради викликали неоднозначну  реакцію в середовищі  українських громад за кордоном.

УВКР  вважає за необхідне  заявити свою позицію  й дати відповідне роз′яснення.

УВКР є неурядовою (!), міжнародною, громадською організацією, що координує діяльність  об′єднань українців  у більш як 40 державах світу. Вона була створена відразу  після проголошення Незалежності України  з ініціативи  як представників  української діаспори, так і власне українських громадських організацій  в самій Україні.

Саме СКУ разом з Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка  і Товариством  «Україна-Світ» є членами-засновниками УВКР. Вони були і залишаються найбільш  представленими делегаціями на всіх  Всесвітніх Форумах Українців, що є найвищим статутним  органом УВКР, а одночасно – і найбільшим зібранням світового українства.

Згідно зі Статутом,  УВКР «провадить свою діяльність демократичними методами на основі  самоврядності та гласності й не претендує на  централізоване керівництво українськими організаціями» (ст. 1.4 Статуту УВКР). Організації УВКР самостійні  в прийнятті  своїх ухвал, рішень  і заяв у межах своїх  статутів і повноважень. УВКР  вимагає від  своїх членів  дотримання  головної мети діяльності, закладеної при її створенні й актуальної до сьогодні: «Координації  дій, спрямованих на  зміцнення й розбудову  незалежної, соборної, демократичної України та захисті етнічних, мовних, духовних й соціальних інтересів українців в усьому світі».

УВКР вважає будь-які  дії, спрямовані  на протиставлення  одних організацій закордонного українства іншим за будь-якою ознакою:  чи то за місцем  їхнього перебування,  чи конфесійною приналежністю, чи за часом утворення, – неприпустимими, шкідливими й ворожими  для світового українства загалом. Такі дії завжди  припинялися і будуть припинятися керівництвом УВКР.

Саме це було одним з головних лейтмотивів V Всесвітнього Форуму Українців .

Українська Всесвітня Координаційна Рада свідома, що повноцінна робота  в інтересах закордонних українців можлива за сприяння органів державної влади, як цього вимагає Конституція України. Але  сприяння і взаємодія не означає  одностороннього використання чи розділення українських організацій за кордоном  на «близькі» й «ворожі».

УВКР також не залишається байдужою до фактів порушення прав і свобод українців у самій Україні, зокрема, фактів переслідування  і використання судової системи проти політичних опонентів, фактів русифікації в гуманітарній, кадровій та освітній ділянках, обмеження свободи слова та цензури в ЗМІ. З цього приводу і  після останнього Форуму  Президія УВКР приймала відповідні звернення, заяви, ухвали.

«Ми вважаємо, що Світовий  Конгрес Українців, як організація закордонного українства, що має багаторічну історію боротьби за відстоювання українських інтересів задовго до постання незалежної України, заслуговує шанобливого ставлення. УВКР  і СКУ є партнерами і соратниками щодо захисту  інтересів українців як закордоном, так і в Україні, – заявив  Голова УВКР  Михайло Ратушний, коментуючи появу аналітичної довідки на сайті  Національного інституту  стратегічних досліджень  при Президентові України.