Українська вища освіта інтегруватиметься до Європейського освітнього простору

Новим законопроектом “Про вищу освіту” запроваджено 5 рівнів вищої освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій та, відповідно, 5 ступенів вищої освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Вдосконалено перелік галузей знань і спеціальностей для наскрізної та міждисциплінарної підготовки в системі вищої освіти. Забезпечено умови для реалізації міжнародних освітніх і наукових проектів, академічної мобільності викладачів, науковців, студентів. Встановлена рівність перед законом у правах вищих навчальних закладів усіх форм власності та їх професорсько-викладацького складу. Розширені гарантії рівного доступу громадян до вищої освіти за рахунок вдосконалення застосування зовнішнього незалежного оцінювання. Розширені права і можливості студентського самоврядування та покращено соціальне забезпечення студентів.

Про це йдеться у Пояснювальній записці Робочої групи під керівництвом ректора НТУУ КПІ Михайла Згуровського, яка розробила і подала до Апарату уряду для остаточного доопрацювання перед подачею до Верховної Ради нового законопроекту “Про вищу освіту”.