Звернення УГСПЛ до депутатів стосовно наміру запровадити відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму»

Звернення

20 червня 2011 р. на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)», згідно з яким пропонується запровадити в Україні відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму».

Автори законопроекту визначають, що цей проект закону розроблено з метою протидії пропаганді гомосексуалізму в Україні та забезпечення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту громадського порядку і моральності українського суспільства.

УГСПЛ висловлює свою стурбованість тими наслідками, до яких призведе прийняття такого законопроекту.

У підґрунтя законопроекту закладені уявлення, ніби сексуальні схильності людини не є природною властивістю особи і тому можуть корегуватися за допомогою закону. Це суперечить сучасним уявленням про людську особистість, за якою нормальними визнаються різні моделі поведінки у приватному житті та стосунках із іншими людьми.

Закон, заснований на застарілих уявленнях про людську особистість, безумовно, увійде у протиріччя із іншими нормами законодавства, що базуються на сучасних уявленнях та стандартах.

Законопроект містить терміни, які не визначені із достатньою певністю, що дозволить застосування його положень до поширення будь-якої інформації або щодо будь-якої дискусії, яка згадує або стосується гомосексуалізму. Однак, стаття 34 Конституції гарантує конституційне право людини на свободу думки та слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб.

Звісно, це право може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, але відносити поширення інформації щодо гомосексуалізму до «загроз національній безпеці», про що зазначають розробники законопроекту, не ґрунтується на здоровому глузді та будь-яких наукових дослідженнях. Таким чином, зазначений законопроект у разі його прийняття суперечитиме статті 34 Конституції України, а також буде непропорційним втручанням у свободу вираження поглядів і суперечитиме Європейській Конвенції про захист прав людини та практиці Європейського суду з прав людини.

Більше того, законопроекту у разі прийняття скоріше створить загрозу національній безпеці, оскільки ускладнить виконання держаних програм, спрямованих на боротьбу із ВІЛ/СНІД, що передбачені Законами України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» та «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», унеможливить ефективне впровадження заходів із профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед ЧСЧ (чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками).

Також прийняття законопроекту спричинить невиправдане обмеження права громадян «збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи та демонстрації», гарантованого статею 39 Конституції України, оскільки будь-який публічний захід (пікет, мітинг, хода тощо), спрямований, зокрема, на захист прав людини для представників ЛГБТ-спільноти (гомосексуалів, бісексуалів і трансґендерів), може бути кваліфікований як «пропаганда гомосексуалізму».

У разі прийняття законопроекту також відбудеться диспропорційне й дискримінаційне звуження права на свободу думки та слова однієї соціальної групи при отриманні явної переваги іншою соціальною групою, що суперечитиме статті 24 Конституції України.

Враховуючи все вищевикладене Українська Гельсінська спілка з прав людини рекомендує відхилити при розгляді у першому читанні проект Закону України № 8711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)».

З повагою,

Володимир Яворський

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1319725738

(За лінком також довгий список адресатів звернення)

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут