Запрошення на Публiчну дискусiю Лєв Копєлєв Чому iсторiя навчила мене

Мiжнародний Український Центр Пен-клубу
Харкiвська правозахисна група
Нацiональний музей-меморiал “Тюрма на Лонцького”
ГО Незалежний культурологiчний журнал “Ї”
Центр правових та полiтичних дослiджень “СiМ”
Центр дослiджень визвольного руху
 Щиро запрошують на
Публiчну дискусiю: “Лєв Копєлєв: Чому iсторiя навчила мене?”
До 100-рiччя Л.З. Копєлєва – письменника, германiста, правозахисника, громадського дiяча.
Презентацiя нових видань Харкiвської правозахисної групи:
Раїса Орлова, Лєв Копєлєв. “Мы жили в Москве”,
Лєв Копелев, Раїса Орлова. “Мы жили в Кельне”,
Лєв Копєлєв, “Вера в слово”,
автобiографiчна трилогiя “И сотворил себе кумира”, “Хранить вечно”, “Утоли своя печали”
11 травня 2012р. о 18.00 у примiщеннi Нацiонального музею-меморiалу “Тюрма на Лонцького” вул. С. Бандери, 1 (вхiд з вул. Брюллова)
Спiкери:
Євген Захаров (Харкiвська правозахисна група, Український Центр Пен-клубу ),
Возняк Тарас (головний редактор i засновник Незалежного культурологiчного журналу “Ї”),
Андрiй Павлишин (перекладач i редактор “Захiдної аналiтичної групи”),
Руслан Забiлий (директор Нацiонального музею-меморiалу “Тюрма на Лонцького”)
Будуть висвiтлюватися такi питання:
Лєв Копєлєв – письменник, правозахисник, громадський дiяч.
Лєв Копєлєв про Голодомор 1932-1933 рр.
Уроки Льва Копєлєва: терпимiсть i правда.
Джерела для вивчення iсторiї правозахисного руху в Українi
Доступ до архiвних документiв про полiтичнi репресiї в архiвах України, Росiї та Польщi
iсторичний факт та iсторична пам’ять
Питання для дискусiї:
iсторичнi факти в публiчному дискурсi: правда чи iсторичнi мiфи?
Чи можлива єдина iсторична правда?
Чому жертви полiтичних переслiдувань мають право знати про те, як їх репресували?
Чи можуть бути обмеження в доступi до документiв про полiтичнi репресiї? Якщо так, то якi?
Який досвiд Нiмеччини (НДР) та iнших колишнiх країн соцiалiстичного табору щодо доступу до архiвiв мiг би бути корисним в Українi?
Якi здобутки розтаємничення i доступу до архiвних документiв в архiвах СБ України?
Чи має жертва полiтичних репресiй мати право закрити доступ до архiвних документiв, де вона фiгурує?
Як забезпечити одночасно право доступу дослiдникiв до архiвних матерiалiв i право фiгурантiв цих матерiалiв на приватнiсть? Де лежить межа мiж правом на приватнiсть i правом суспiльства знати правду про своє минуле?

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут