Коротко про правила виборчої гри

В Україні вибори це завжди більше, ніж просто вибори. Електоральний психоз, що починається мінімум за півроку, дуже швидко охоплює населення і в декого сягає рівня збудження футбольних фанатів в хвилини Євро – 2012.

Стереотипи, шаблони, користування чужими думками, а то й того гірше цитатами (та ще й після кількаразової ретрансляції!) не сприяє повноцінному обговоренню політичних позицій, платформ та зваженій оцінці того, що відбувається навколо.

Незважаючи на різноманітні оцінки чинного Закону України «Про вибори народних депутатів України», він є і нікуди не подівся. Більше того, його необхідно виконувати, оскільки вже з 30 липня 2012 року починається активна фаза виборів. Крім базового закону підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, законами України “Про Центральну виборчу комісію”, “Про Державний реєстр виборців”, цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.

Далі хотілося б запропонувати стислий огляд правил гри цього виборчого сезону для всіх політично активних українців. Оскільки нема сенсу переказувати усі норми Закону України «Про вибори народних депутатів України», зупинимося на тих, які дають загальне уявлення про процес та може бути цікавим для виборців.

Народні депутати України (обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою у кількості 450 осіб. З них 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному окрузі за виборчими списками політичних партій, а інші 225 – за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах (на Черкащині їх – 7).

Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Для того, щоб реалізувати своє право голосу ви маєте бути включені до списку виборців на виборчій дільниці.

Якщо ви голосуєте в межах України документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби)

Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

Для того, щоб бути обраним до Верховної Ради України кандидат має бути громадянином України, на день виборів мати двадцять один рік, право голосу і проживати в Україні протягом останніх п’яти років.

Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Закон також чітко визначити, хто є суб’єктом виборчого процесу. Це:

1) виборець;

2) Центральна виборча комісія, а також інша виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону;

3) партія, що висунула кандидата у депутати;

4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;

5) офіційний спостерігач від партії, яка висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному окрузі, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом.

Закон передбачає, що підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються публічно і відкрито. У діяльності виборчих комісій це забезпечується зокрема шляхом:

 • інформування громадян про свій склад; місцезнаходження та режим роботи; про утворення виборчих округів і виборчих дільниць; про місце і час голосування виборців; про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб;
 • забезпечення можливості для ознайомлення суб’єктів виборчого процесу зі списками виборців, з виборчими списками партій, відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення виборчих бюлетенів;
 • роз’яснення виборцям порядку голосування, а також порядку заповнення виборчих бюлетенів;
 • оприлюднення підсумків голосування і результатів виборів депутатів;
 • надання іншої інформації у випадках та в порядку, передбачених цим Законом. 

  Усі рішення виборчих комісій, а також рішення органів виконавчої влади, що стосуються реалізації виборцями права голосу на виборах, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб. Рішення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій, які стосуються виборчого процесу та становлять публічний інтерес, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії (www.cvk.org.ua) .

  Вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України – а саме 28 жовтня 2012 року. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування – 30 липня 2012 року.

  Організацією та проведенням виборів безпосередньо займаються виборчі комісії. Систему виборчих комісій становлять:

 • Центральна виборча комісія – на всій території України та закордонних виборчих дільницях;
 • окружні виборчі комісії – у межах одномандатного округу;
 • дільничні виборчі комісії – у межах виборчої дільниці. 

  При бажанні під час засідання комісій на їх засіданнях мають право присутності:

  1) кандидати у депутати, їх довірені особи та уповноважені особи партій (разом не більше двох осіб від однієї партії, не більше однієї особи від одного кандидата);

  2) офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів (разом не більше двох осіб від однієї громадської організації);

  3) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій;

  4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

  Інші особи, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії.

  Як вже зазаначлося, для того щоб проголосувати виборець має бути присутнім у Державному реєстрі виборців, а звідти відповідно бути включеним до списку виборців. Останні троє виборів складанням списків займаються органи ведення Державного реєстру виборців.

  До попереднього списку виборців для звичайної виборчої дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які відносяться за виборчою адресою до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборці включаються до попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч. Список має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

  Не пізніш як за 20 днів до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. З цього моменту ви маєте право ознайомитися з списком та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

  Ви можете звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

  Заява подається особисто до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців. У разі якщо ви за станом здоров’я не можете особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості. Заява може бути подана не пізніш як за 5 днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву.

  Виборці мають знати, що витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, та коштів виборчих фондів партій і кандидатів у депутати в одномандатних округах. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з інших джерел, незалежно від наявності погодження з партіями – суб’єктами виборчого процесу чи кандидатами у депутати, забороняється. Виборчі фонди формуються за рахунок власних коштів суб’єкту виборчого процесу, а також добровільних внесків фізичних осіб.

  Якщо вам запропонують поповнити чийсь виборчий фонд потрібно пам’ятати, що добровільний внесок до виборчого фонду однієї партії не може перевищувати 400 розмірів мінімальних заробітних плат (440 800 грн.), кандидата у депутати в одномандатному окрузі – 20 розмірів мінімальних заробітних плат (22 040 грн.). Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду іноземцям, особам без громадянства та анонімним жертводавцям.

  Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору. Зокрема, як вже зазначалося уся інформація про виборчий процес знаходиться на сайті ЦВК (www.cvk.org.ua) .

  Що треба знати про агітацію? В чинному законі доволі детально прописано, що є агітацію і які її види заборонені.

  Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:

  1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

  2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

  3) проведення публічних дебатів, дискусій, “круглих столів”, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій – суб’єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати;

  4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

  5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

  6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

  7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії – суб’єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

  8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію – суб’єкта виборчого процесу, кандидата у депутати або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів у депутати;

  9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

  Політична реклама – це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами належить також використання символіки або логотипів партій – суб’єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією – суб’єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії – суб’єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки партій – суб’єктів виборчого процесу також є політичною рекламою.

  Не вважається передвиборною агітацією здійснення партією, яка не має статусу суб’єкта виборчого процесу, заходів з метою популяризації власної діяльності чи роз’яснення своєї позиції за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються партії – суб’єкти виборчого процесу та кандидати у депутати, а також положення передвиборних програм.

  Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за 80 днів до дня голосування обладнують стенди, дошки оголошень у відведених місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та кандидатів у депутати в одномандатному окрузі з додержанням принципу рівних умов.

  Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. Закінчується передвиборна агітація о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування.

  Участь у передвиборній агітації забороняється:

 • іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії – суб’єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати;
 • органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, а також посадовим і службовим особам цих органів у робочий час, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;
 • членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.

  Забороняється також використання приміщень органів державної влади, та органів місцевого самоврядування, для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі.

  Окрема варто відзначити, що розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності також заборонено.

  Закон забороняє розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою, розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування, а також розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу, на об’єктах культурної спадщини. Регіональні (місцеві) телерадіоорганізації державної та комунальної форми власності своїми передачами не повинні перекривати передачі передвиборної агітації партій, які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій, у тому числі політичної реклами, також забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі. З іншого боку також забороняється переривати передачі передвиборних програм партій рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

  Кандидатам у депутати забороняється використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради, збори колективу, а також залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи (у робочий час).

  Ну й нарешті – що каже закон про чи не найпоширеніший варіант порушення, який зустрічається в Україні – прямий чи непрямий підкуп виборця? Прямий підкуп виборця є кримінальним злочином. Що стосується інших форм, то закон забороняє проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. Проте під дію цієї норми не підпадають товари, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, і за умови, що вартість таких товарів не перевищує 3% мінімального розміру заробітної плати – 33 грн. 12 коп.

  Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  Проте й перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.

   

Сергій Пасічник, заступник голови ЧОО КВУ
http://cvu.org.ua/doc.php?lang=ukr&mid=pu&id=3423&lim_beg=0