Комітет з питань правової політики визнав таким, що відповідає Конституції України проект закону про відкликання народного депутата України

Законопроектом ((реєстр. №11084) пропонується визначати порядок та підстави відкликання народного депутата України, а також відповідальність за невиконання вимог цього закону.

На засіданні Комітету зазначалося, що проект підготовлено з метою підвищення впливу виборців на діяльність обраних ними народних депутатів України, посилення їх політичної та правової відповідальності, вдосконалення правового регулювання статусу народних депутатів та підвищення ефективності роботи Верховної Ради через можливість позбавлення повноважень депутатів, які систематично та без поважних причин не виконують покладені на них обов´язки.

Члени Комітету, зокрема, наголошували, що згідно із статтею 5 Основного Закону, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Державна влада відповідно до статті 6 Конституції України здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. За Основним Законом (стаття 75) єдиними органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, яка складається із 450-ти народних депутатів України, що обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування (частина перша статті 76 Конституції України).

Відповідно до Основного Закону (стаття 79) народний депутат присягає перед Верховною Радою додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників. Статус, повноваження народних депутатів визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76, пункт 21 частини першої статті 92 Конституції України). Закон “Про статус народного депутата України” (статті 6, 7, 24) покладає на народного депутата низку обов´язків. Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді. Він зобов´язані брати участь у роботі Верховної Ради та її органів, виконувати їх доручення, підтримувати зв´язок з виборцями, інформувати їх про свою депутатську діяльність.

Згідно з Конституцією України (частина друга статті 8) закони приймаються на її основі і мають відповідати їй. Поданий законопроект, вважають народні депутати, ґрунтується на наведеній конституційно-правові основі.

Джерело