Мирні зібрання. Львівщина: “самодіяльність” і совок detected

У місті-курорті Трускавець місцеві самоврядувальники затвердили, попри відсутність на те законних повноважень, “порядок”, вписавши туди і необхідність якогось “узгодження” (чого за Конституцією бути не може, бо не може бути ніколи):

****

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
від 11.09.2012р. №  247
Порядок
організації і проведення на території м.Трускавець
недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-
просвітницького,спортивного, видовищного характеру

1. Порядок   організації   і   проведення   на   території   м.Трускавець недержавних     масових     громадських     заходів     політичного,     культурно- просвітницького, спортивного, видовищного  характеру розроблено відповідно до Конституції України, згідно з Законами України „Про місцеве   самоврядування   в   Україні”,   „Про   свободу   совісті   та   релігійні організації””, Постановою Верховної Ради УРСР „Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці” з метою забезпечення прав і свобод громадян, правового регулювання організації і проведення масових заходів.

2. Громадянам,   об’єднанням   громадян   гарантується   право   вільно виражати, демонструвати і поширювати свої погляди, світогляд, переконання і збиратися мирно, без зброї для їх виразу.

 3. Недержавними масовими заходами вважаються демонстрації, мітинги, походи,   збори   громадян,   видовищні,   спортивні   і   інші   заходи відповідно до Конституції України і Законів України на відкритих територіях. Під час їх організації і проведення  не  допускаються  будь-які заборонені законодавством України і даним порядком дії.

4. Під відкритими територіями громадського призначення слід розуміти вулиці, площі,  парки,  сквери і інші території,  що знаходяться за межами приміщень і не належать організаторам заходів.

5. Під діями, направленими на організацію і проведення заходів, слід розуміти розповсюдження в будь-якій формі оголошень про заплановані заходи можливим учасникам.

6. Матеріально-технічне    забезпечення    здійснюється    за    рахунок організаторів і учасників цих заходів.

7. Для проведення недержавних масових заходів (далі заходи) їх організаторами не пізніше, ніж за 1 добу до проведення подається письмове повідомлення виконавчому комітету Трускавецької міської ради. В повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут руху, час його початку і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я та по-батькові організаторів (не менше двох осіб), місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, наявність (або відсутність) використання гучномовної апаратури. Повідомлення підписується організаторами заходу.

8. Організаторами заходів можуть бути громадяни не молодше 18 років, за винятком осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними,  об’єднання громадян. Якщо ініціатором виступає об’єднання громадян (політична  громадська організація), від його імені виступають уповноважені особи (у відповідності до Статуту цього об’єднання).

9. З метою недопущення групових порушень, підтримки громадського порядку, законності, забезпечення безпеки і нормальної життєдіяльності міста, визначити наступні території:
9.1.  Для проведення  заходів:
9.1.1. міжбудинкова територія біля будинку №13 по вул.В.Стуса;
9.1.2. вул.Л.Українки, біля магазину «Рукавичка»;
9.1.3. вул.Річки біля кафе «Пельменна»;
9.1.4. територія біля будівлі по вул.О.Довженка,1;
9.1.5. вул.П.Сагайдачного (біля магазину «Вишенька»);
9.1.6. вул.Воробкевича, територія біля магазину «Колібріс»;
9.1.7. вул. Стебницька (Стебницьке кільце).
9.2. Для встановлення агітаційних наметів, пунктів:
9.2.1. вул.Воробкевича, територія біля магазину «Колібріс»;
9.2.2. вул..Стебницька біля магазину «Барвінок»;
9.2.3. вул..Стебницька біля магазину «Болоння»;
9.2.4. вул..П.Сагайдачного біля магазину «Вишенька»;
9.2.5. вул..О.Довженка біля будівлі під №1;
9.2.6. вул..Річки біля кафе «Пельменна»;
9.2.7. вул..Л.Українки, біля магазину «Рукавичка».

10. Заходи можуть проводитися з 9.00 до 22.00.

11 . В узгодженні проведення заходів може бути відмовлено за таких умов:
11.1.    Якщо захід планується провести в місті та в час, про які вже раніше повідомлено іншим  ініціатором, або  місце  проведення  не  передбачено  у переліку, затвердженому цим рішенням.
11.2. Якщо  проведення заходів безпосередньо  створює перешкоду в роботі підприємств, установ і організацій, або загрожує життю, здоров’ю і безпеці громадян, порушує громадський порядок і санітарно-гігієнічні вимоги.
11.3. Якщо запланована кількість учасників заходу перевищує можливості території проведення заходу.

12. За наявності підстав для відмови в погодженні проведення заходів згідно з повідомленням, може бути запропоновано провести захід в іншому місці або в іншій формі. У разі схвалення одного із запропонованих варіантів, організатори    підтверджують свою згоду поданням нового письмового повідомлення, яке оформлюється відповідно до цього порядку.

13. Обов’язки організаторів і учасників заходів:
13.1.    Дотримуватися місця, мети, форми, часу проведення заходів, зазначених у повідомленні.
13.2. Забезпечити безпеку учасників заходу у зв’язку з використанням під час їх проведення джерелами підвищеної небезпеки (автомобілі, піротехнічні пристрої тощо).
13.3. Забезпечити дотримання учасниками заходів громадського порядку.
13.4. Припинити заходи у разі здійснення їх учасниками протиправних дій.
13.5.    Повідомити учасників про закінчення заходів.
13.6.    Учасники заходів під час їх проведення зобов’язані дотримуватися громадського порядку, виконувати усі законні вимоги організаторів, працівників міліції, інших посадових осіб. Учасникам заходів забороняється мати зброю та інші предмети, які можуть бути застосовані для фізичного пошкодження, а також вибухонебезпечні й інші небезпечні предмети, засоби агітації, які ображають честь і гідність посадових осіб та окремих громадян.
13.7.    Організатори заходів повинні мати відповідні знаки, які відображають їх належність до таких.

14. Повідомлення про проведення заходів повинно бути розглянуто невідкладно і до моменту початку заходу надано уповноваженим особам (організаторам) відповідь щодо можливості його проведення.

15. Під  час  проведення  заходів  працівники  правоохоронних  органів виконують функцію щодо забезпечення громадського порядку відповідно до чинного законодавства України.

16. Організатори, учасники і окремі громадяни, що порушують порядок проведення заходів, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

17. Матеріальні збитки, заподіяні під час проведення заходів, підлягають відшкодуванню у встановленому законодавством України порядку.

****

А у некурортному (але теж файному) місті Перемишляни дотепер “СРСР” :

Перемишляни-совок