Колектив Центру ім. Курбаса проти директора

Збори трудового колективу курбасівців звернулися до Міністерства культури з вимогою зняти непрофесійного директора

Науковці і співробітники Центру змогли самоорганізуватися і колективно виступили на захист своїх трудових прав, а також висловили занепокоєння фактичним нищенням знакової для української культури установи. На зборах колективу було прийнято звернення до міністра Новохатька, в якому викладено численні факти порушення директором Центра Веселовською Ганною Іванівною трудового законодавства і неналежного виконання нею своїх обов’язків. 

Міністру культури України

 Новохатьку Леоніду Михайловичу

Звернення трудового колективу Національного центру

театрального мистецтва імені Леся Курбаса

Звертаємося до Вас як до керівника центрального органу виконавчої влади, що відповідно до п.1.2. Статуту Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса (НТЦМ ім. Леся Курбаса) є Органом управління майном Центру.

Приводом нашого звернення є ситуація, що склалася у зв’язку із неналежним виконанням Веселовською Ганною Іванівною посадових обов’язків директора НТЦМ ім. Леся Курбаса, в результаті чого були порушені трудові та соціально-економічні права членів трудового колективу, знижена ефективність роботи установи, погіршено морально-психологічний клімат в трудовому колективі, завдано установі іміджевих втрат в очах суспільства.

14.11.2012 Веселовську Ганну Іванівну було призначено директором НТЦМ ім. Леся Курбаса відповідно до Контракту № 562 від 14.11.2012 між Міністерством культури України та Веселовською Г.І.

Перебуваючи на посаді директора Центру ім. Леся Курбаса, Веселовська Ганна Іванівна видала низку наказів, що суперечать чинному законодавству, колективному договору, статуту Центру ім. Леся Курбаса та грубо порушують трудові та соціально-економічні права членів трудового колективу. Зокрема, Веселовською Г.І. 23.01.2013 року було видано наказ № 05 ОД, яким зменшено оплату праці усім членам трудового колективу. Рішення про зменшення заробітної плати було прийнято без повідомлення заздалегідь та узгодження із колективом у встановленому законодавством порядку. Це суперечить, ч.4 ст. 97 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, ст. 103 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, п.п.1,6 та п. 3.3 Колективного договору. Відповідно до перелічених нормативно-правових актів про зміни в оплаті праці повідомляється за два місяці, а саме рішення приймається за згодою із трудовим колективом.

Крім цього, директором НТЦМ ім. Леся Курбаса Веселовською Г.І. зазначеним вище наказом в односторонньому порядку було прийнято рішення про зменшення робочого часу одинадцятьом працівникам центру, що суперечить ст. 57 Кодексу законів про працю України, згідно якого для зменшення робочого часу можливе за попередньої угоди із працівниками.

Наказами 02-ВК від 03.01.2013 року та 03-ВК від 03.01.2013 директором Центру ім. Леся Курбаса було прийнято рішення про переведення на іншу роботу працівників всупереч їх згоді та в порушення ст. 32 Кодексу законів про працю України.

Стосовно поточної діяльності НТЦМ ім. Леся Курбаса констатуємо, що на даний момент основний напрямок статутної діяльності – відповідно до п.2.2.1 Статуту НТЦМ ім. Леся Курбаса проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері історії та теорії театру – заблокований. Зокрема, дотепер не затверджені поточні тематичні плани наукової діяльності. Згідно п.6.10.3 Статуту поточні плани наукової діяльності затверджуються Вченою радою, яку очолює директор Центру. У зв’язку із цим плани наукових досліджень НТЦМ ім. Леся Курбаса на 2013 рік не ввійшли до Тематичного плану науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт Міністерства культури України на 2013 рік. Фінансування наукової діяльності НТЦМ ім. Леся Курбаса здійснюється за рахунок державного бюджету через замовлення держави на проведення наукових досліджень, де замовником виступає Міністерство культури України. Наразі фінансування діяльності НТЦМ ім. Леся Курбаса винесено поза межі відносин формування, розміщення та виконання замовлення держави, що створює загрозу штучного створення ситуації нецільового використання бюджетних коштів.

Разом із тим, НТЦМ ім. Леся Курбаса за ініціативи директора центру протягом першого і другого кварталу 2013 здійснював діяльність, що не передбачена статутом НТЦМ ім. Леся Курбаса.

Зокрема, в приміщенні Центру були проведені гастролі Херсонського обласного театру та організовані гастролі Харківського театру.

Веселовською Г.І. також були видані накази про створення органів, діяльність яких не передбачена Статутом і нічим не регламентується. Зокрема, наказом 31.01.2013 №08-ОД було створено Художню раду із суперечливим механізмом функціонуванння і складом, наказом від 04.02.13 № 09 ОД було створено комісію з перевірки службової дисципліни, наказом 12-ОД від 04.02.2013 створено комісія для розслідування фактів крадіжки особистих речей під час виступу в НТЦМ ім. Леся Курбаса Херсонського обласного театру. Нестатутна діяльність і створення нестатутних утворень з невизначеними повноваженнями суперечить статті 9 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», статуту НТЦМ ім. Леся Курбаса, положенням контракту № 562 від 14.11.2012 між Міністерством культури України та Веселовською Г.І.

Ми відзначаємо, що в результаті перебування Веселовської Г.І. на посаді керівника значно погіршився морально-психологічний клімат всередині трудового колективу НТЦМ ім. Леся Курбаса. Через невмотивовану вибірковість розгляду і затвердження проектів, надання переваги стороннім проектам, непередбаченим науковими планами відділів, відбулася дестабілізація роботи Центру. Практика публічної дезінформації і залякування співробітників, а також нанесення матеріальних і моральних збитків, зокрема нищення інформаційних носіїв з мистецькими творами, вважаємо неприпустими для керівника такої установи. Також НТЦМ ім. Леся Курбаса завдано іміджевих втрат, оскільки практика сумнівного управління національною дослідницькою установою стала предметом публікацій в засобах масової інформації.

З вищеописаних причин трудовий колектив НТЦІ ім. Леся Курбаса негативно оцінює діяльність Веселовської Г.І. на посаді директора центру та вважає перебування її на цій посаді таким, що завдає шкоди нашій установі та трудовому колективу.

З огляду на вищевказане та на підставі ЗУ «Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» рекомендуємо Міністерству культури України як Органу управління майном Центру:

Звільнити директора НТЦІ ім. Леся Курбаса Веселовську Г.І. із займаної посади директора НТЦІ ім. Леся Курбаса на підставі 6.2. статуту НТЦІ ім. Леся Курбаса та достроково розірвати контракт № 562 від 14.11.2012 між Міністерством культури та Веселовською Г.І. з причин, передбачених розділом 5 контракту.

Текст звернення затверджено зборами трудового колективу Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса відповідно до Протоколу Загальних зборів трудового колективу Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса

За дорученням трудового колективу

Голова зборів – О.Левченко

Секретар зборів – М.Матвейчук.

14.05.2013

Додаток 1. Протокол


Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут