“Звітністю не передбачено”

У рамках здійснення моніторингу дотримання в Україні конституційних прав і свобод ІЦ “Майдан Моніторинг” запитав у Генеральної прокуратури України інформацію про кількість актів прокурорського реагування на випадки порушення ст.24 Конституції України (“Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками”)Іншими словами – як органи прокуратури реагують на випадки дискримінації.

111

Питання про те, кому потрібна така звітність, з якої мало що можна дізнатися, залишаємо тут осторонь.

p.s. За якість картинки перепрошуємо – маємо, що маємо.

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут