Polacy solidarni z Wolną Ukrainą

Na Majdanie decydują się losy całej Europy!

 Przeczytaj uważnie i podaj dalej…  Co wspólnego mają  walki na Majdanie ze śmiercią polskiego prezydenta 4 lata temu na terenie Rosji? 

 Jesteśmy świadkami coraz większej agresji Rosji wobec niepodległych państw, poprzez szantaż gospodarczy, wpływy służb oraz atak siłowy:  wojny w Czeczenii 1994, zbrojny atak na Gruzję 2008, atak terrorystyczny Rosji na Polskę 2010. 

 Aby powstrzymać tę agresję, powinniśmy trzymać się razem. Za skuteczne działania w tej sprawie Rosja zabiła prezydenta Polski w zamachu terrorystycznym 4 lata temu*. Zginął m.in za to, że zmobilizował prezydentów Europy do obrony Gruzji przed agresją Rosji. Był zdeterminowany i skuteczny. Gdyby żył – walczyłby dziś o atrakcyjną propozycję dla Ukrainy w Unii Europejskiej i przeciwstawiałby się przemocy wobec ludzi domagających się demokracji i wolności. Z poczucia solidarności i z przekonania że demokratyczna Ukraina jest również gwarancją stabilnej i wolnej Polski. 

 

Trzymajmy się razem!

 

Budujmy silny, niezależny, demokratyczny region Europy Środkowowschodniej, który przeciwstawiłby się terrorowi Rosji a także byłby liczącym się podmiotem Unii Europejskiej.

 

Pierwsze kroki zostały postawione, choć po zamordowaniu ich inicjatora, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego stanęliśmy w miejscu.Partnerstwo Wschodnie zakłada zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą, Gruzją, Białorusią, Armenią, Mołdawią i Azerbejdżanem w zamiarze docelowego wejścia tych państw do Unii Europejskiej. W ramach funduszy europejskich mieliśmy budować drogi oraz kolej łączącą i ożywiającą gospodarkę naszego regionu. Wspólny handel, ułatwienia wizowe, programy pomocowe a nade wszystko uniezależnienie się energetyczne od Rosji – to podstawowe wyzwania.

 

Kijów – Warszawa wspólna sprawa.

Chcemy budować przyjaźń opartą na trwałych podstawach: solidarności i prawdzie. Mamy bolesne wspólne karty historii. Dla nas Polaków jest wciąż otwartą raną Wołyń. Są także Wasze rany, za które my odpowiadamy. Chcemy o tym rozmawiać, bo prawda jest wyrazem szacunku i bazą do autentycznych relacji.

 

Wiele nas łączy: chrześcijaństwo, pragnienie wolności i suwerenności. Tak jak i Ukraińcy, tak również my Polacy chcemy równości obywateli wobec sprawiedliwego prawa, przejrzystości życia społecznego i szacunku dla człowieka. Mamy wspólne doświadczenia: okupacji niemieckiej, rosyjskiej i kontrolowanej transformacji reżimu komunistycznego. Teraz na naszych oczach decydują się losy Europy. Tak! Na Majdanie decydują się losy całej Europy, która coraz częściej jest niebezpiecznie bierna wobec sygnałów rodzących się nowych współczesnych “miękkich” totalitaryzmów. Wasza niezłomność i dzielność jest dla nas inspiracją i nadzieją.

 

Bracia Ukraińcy! Jesteście potrzebni Unii Europejskiej ze swoim dziedzictwem i bogactwem kultury, z doświadczeniem pragnienia wolności. Mamy nadzieję wspólnie budować region silny i niezależny gospodarczo. Bierne bycie w Unii – takie jest Polski doświadczenie – także niesie ze sobą zagrożenia. Dlatego trzeba dobrego i aktywnego rządu, który walczy o interes własnego państwa na arenie innych państw Unii, tak aby uniknąć upadku gospodarki, zaniku produkcji, emigracji milionów młodych ludzi i przekształcenia się w zaplecze taniej siły roboczej dla bogatszych państw. Doświadczenie Węgier pokazuje że można pójść własną drogą w Unii i wykorzystać szansę na rozwój. Unia Europejska potrzebuje przemian.  Mamy nadzieję wspólnie przywrócić jej pierwotne wartości, jako Unii suwerennych narodów o chrześcijańskich korzeniach.

 

Wolą narodu ukraińskiego jest wejście do Unii Europejskiej. Polacy wspierają te dążenia.

Bracia Ukraińcy! Jesteśmy z Wami! Solidarni z Wolną Ukrainą!

 

Solidarni 2010

 

Ewa Stankiewicz, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Solidarni 2010”, reżyser

Natalia Tarczyńska, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni 2010”

Jadwiga Chmielowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia “Solidarni 2010”

Grzegorz Kutermankiewicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni 2010”

Jacek Kazimierski, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni 2010”

 

——————-

* 4 kwietnia 2010 roku na terenie Rosji zginął Prezydent Polski w katastrofie lotniczej. Wszystko wskazuje na to, że samolot w wyniku serii eksplozji został rozerwany przed upadkiem na ziemię w okolicach Smoleńska. Śledztwo prowadziła Rosja, która winą obarczyła pilotów. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce ani wraku samolotu, ani czarnych skrzynek, co utrudnia Polakom prowadzenie rzetelnego śledztwa. W katastrofie oprócz Prezydenta Polski zginęła poważna część elity niepodległościowej narodu, w sumie 96 osób: niemal całe dowództwo polskiej armii (szkolone przez NATO, zastąpione następnie przez dowództwo szkolone w ZSRR), szef Narodowego Banku Polskiego, posłowie i senatorowie, działacze społeczni i urzędnicy państwowi – głównie z otoczenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński – to jedyny Prezydent Polski rządzący po 1989 roku, który nie był uwikłany we współpracę z reżimem komunistycznym, czy też komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa.

 

About Nataliya Zubar 2352 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair