2 квітня. Дискусія «Агресія. Окупація. Анексія. Старі дефініції та нові виклики»

02.04.2014, 18.00
відбудеться відкрита дискусія
«Агресія. Окупація. Анексія. Старі дефініції та нові виклики»

в Харкові, в Незалежному культурному центрі INDIE: вул. Чернишевська, 4/6, (другий будинок від площі Поезії, зайти у двір і праворуч)

онлайн в інтернеті (в прямому ефірі на YouTube) -посилання буде тут за 15 хв. до початку.

Останні події актуалізували давні поняття, що, як здавалися, відійшли в минуле разом з кривавим ХХ століттям. Проте на початку століття ХХІ науковці (і не лише) знову мусять повертатися до обговорення вже зміненого за нових обставин змісту термінів «анексія», «окупація», «агресія».
Як потрактовувати останні події в Криму? Як подають та інтерпретують їх за межами України? Яких змін зазнає у контексті цих подій міжнародне право і як вони впливають на розстановку сил на міжнародній арені? Як під впливом цих подій змінюється зовнішня політика і суспільні настрої в Українській Державі?
Для обговорення цих питань зберуться експерти у галузі міжнародного права, військової справи, політологи та історики. (список оновлюватиметься)

Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво” (Київ)
Світлана Набок, кандидат історичних наук, учений секретар Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво” (Київ)
Роман Сирінський, кандидат філософських наук, редактор напрямів “Національна безпека” та “Держава і право”, провідний науковий співробітник Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво” (Київ)
Віталій Кулик, заступник керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України (Київ)
Роман Сербин, професор, Квебекський університет (Монреаль, Канада)
Володимир Берелович, професор Паризької вищої школи досліджень з соціальних наук (Швейцарія).
Булавина Виктория Викторовна, ст. преп. каф. философии НТУ ХПИ (Харків)
Євген Єнін – експерт-міжнародник, к.політ.н.

Список спікерів доповнюватиметься.
Пропонуйте ваші тези.

**************************

02.04.2014, 18.00
a discussion will be held with the topic:
«Agression. Occupation. Annexation. Old definitions and new challenges»

in Kharkov, in the independent culture center “INDIE”: Chernyshevska str. 4/6, (second building near Poesia sq.)

on-line (on-air on YouTube) – the link will be posted here 15 minutes before the beginning.

Recent events have actualized the ancient notion that seemed like long gone, along with the bloody twentieth century. However, at the beginning of the twenty first century, scholars (and not only scholars) have to return to discussion of such newly-changed terms as «annexation», «occupation», «aggresion».
How can one realize recent events in Crimea? How are they (this events) shown and interpreted abroad of the Ukraine. What kind of changes can be found in international law in the context of this new developments and how are they affect the balance of power in the international arena? How foreign policy and public opinion are changed influenced by this events?
We will bring together experts in international law, military, political science and history for a discussion.

professor Iurii Shapoval
Svitlana Nabok
Roman Syrinsky
Vitalii Kulyk
professor Roman Serbyn
professor Wladimir Berelowitsch
Viktoria Bulavina
Eugene Enin

The list is not final.

подія в фейсбуці  https://www.facebook.com/events/655169201185527/

**************************

02.04.2014, 18.00
a discussion will be held with the topic:
«Agression. Occupation. Annexation. Old definitions and new challenges»

Recent events have actualized the ancient notion that seemed like long gone, along with the bloody twentieth century. However, at the beginning of the twenty first century, scholars (and not only scholars) have to return to discussion of such newly-changed terms as «annexation», «occupation», «aggresion».
How can one realize recent events in Crimea? How are they (this events) shown and interpreted abroad of the Ukraine. What kind of changes can be found in international law in the context of this new developments and how are they affect the balance of power in the international arena? How foreign policy and public opinion are changed influenced by this events?
We will bring together experts in international law, military, political science and history for a discussion.

матрьоха

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут