ЗАОЧНИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС «Енергозберігаючі традиції народів України та Молдови»

eremurus_konkursГромадська організація «Екологічний клуб «Еремурус» за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Бюро УГКЦ з питань екології, РДЮЦ «Gutta club» (Республіка Молдова), Науково-технічного центр «Псіхєя», ГС «Муніципальна енергія», редакції журналу «Світ виховання», Асоціації “Енергоефективні міста України”, Науково-дослідного інституту українознавства з метою поширення ідей сталого розвитку з опорою на краєзнавчі звичаї і традиції народів, що населяли терени України та Молдови, оголошує Заочний міжнародний конкурс «Енергозберігаючі традиції народів України та Молдови»

До участі в Конкурсі запрошуються:

учні 7-11(12) класів, вихованці професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком до 18 років включно, а також педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів.

Учні-переможці конкурсу нагороджуються дипломами та призами. Вчителі, чиї учні перемогли у конкурсі, одержують спеціальні дипломи.

Роботи вчителів-переможців будуть схвалені до друку у відповідних фахових журналах видавництва «Шкільний світ», «Основа» та інших.

Останній термін подачі матеріалів на Конкурс – 25 грудня 2015 р.

Матеріали надсилати в електронному вигляді на адреси:

eremurusua@ukr.net (Україна) та natalia.halaim@gmail.com (Молдова)

Підсумки конкурсу будуть висвітлені в засобах масової інформації, соціальних мережах та в Інтернеті на відповідних сторінках клубу та його партнерів.

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАОЧНИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС
Енергозберігаючі традиції народів України та Молдови

Проблема енергозбереження на межі тисячоліть перетворилася в одну з найважливіших загальнолюдських проблем. Раціональне та економне використання природних ресурсів, скорочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання енергії набувають виключно важливого значення в сучасному суспільстві.

Вичерпність паливно-енергетичних ресурсів та поглиблення екологічного навантаження на довкілля змушують людство шукати нові шляхи вирішення проблеми енергозабезпечення. Суспільство шукає можливості для впровадження та розвитку енергозберігаючих технологій, використання найбільш екологічно чистих джерел енергії.

І тут можуть стати у нагоді славні звичаї та традиції народів, що споконвіку населяють територію України та Молдови, у яких історично закладалося бережливе ставлення до різноманітних джерел енергії (в першу чергу тих, що сьогодні знані як альтернативні). Молодь повинна бути обізнана, що здавна наші люди, які проживали у різних куточках країни, в побуті та господарській діяльності використовували різні джерела енергії та впроваджували різноманітні способи їх застосування, використовували різноманітні засоби енергозбереження, при цьому не завдаючи шкоди довкіллю.

Безсумнівно, деякі з них і сьогодні можуть бути відновлені або застосовані на новому рівні. Тому підвищення екологічної обізнаності дітей через пригадування народних звичаїв та традицій у цій сфері сприятиме не лише розвитку національної свідомості, а й спонукатиме до творчої соціально-активної діяльності з вирішення проблем енергозбереження та охорони довкілля.

Організаторами конкурсу виступають громадська організація «Екологічний клуб «Еремурус», Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства, журнал «Світ виховання», Бюро УГКЦ з питань екології, Асоціація “Енергоефективні міста України”, науково-технічний центр «Псіхєя», ГС «Муніципальна енергія», РДЮЦ «Gutta club» (Республіка Молдова).

Мета конкурсу: пропаганда ідей сталого розвитку з опорою на краєзнавчі звичаї і традиції народів, що населяли терени України та Молдови, щодо енерго- та ресурсозбереження.

Завдання конкурсу:

1. Формування екологічної культури та стимулювання екологічної освіти, спрямованих на соціально-активну пошукову діяльність з виявлення та пропагування бережливого ставлення до використання ресурсів та енергії, енергозберігаючих традицій народів України/ Молдови.

2. Підвищення інформаційної обізнаності і суспільної свідомості учасників освітнього процесу у сфері ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, культури споживання енергії.

3. Підтримка творчості школярів та педагогів, що спрямована на виявлення енергозберігаючих технологій та практик ресурсозбереження у побутовій, господарській, транспортній, соціальній, релігійній сферах діяльності населення, що відбивається у народних традиціях та звичаях, які історично склалися у різних куточках України/Молдови.

Умови конкурсу:

До участі в Конкурсі запрошуються:

– учні 7-11(12) класів, вихованці професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком до 18 років включно;

– педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, які мають напрацювання у питаннях роботи з учнями щодо ефективного використання та збереження енергії.

На конкурс приймаються роботи, виконані однією особою або групою осіб.

Відповідно до умов визначені наступні вікові категорії учасників:

1) учні 7-9 класів;

2) учні 10-11(12) класів, вихованці професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів;

3) педагоги.

Роботи розглядаються за такими номінаціями:

1. Архітектура будівлі та будівельні матеріали.

2. Господарство та побут.

3. Використання відновлюваних джерел енергії (сонце, вітер, вода, геотермальна енергія, біомаса).

Робота має містити теоретичні відомості щодо застосування енергозберігаючих і ресурсозберігаючих рішень, технологій, конструкцій, що використовують відновлювальні джерела енергії (використання вітру, сонця, води) народами України/Молдови, що історично склалися в різних регіонах країни у побутовій, господарській, транспортній та соціальній сферах діяльності. У проекті повинно бути обґрунтовано практичне застосування конструкції, теорії, рішення, оцінені практичні результати від впровадження відповідних технологічних рішень.

На конкурс НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ сучасні технічні проекти.

Порядок проведення конкурсу.

Учні-учасники повинні надати на розгляд журі пошукову або пошуково-дослідницьку роботу обсягом до 10 сторінок з додатками (фотографії, рисунки, ілюстрації, графіки, схеми). Наявність медіа-презентації схвалюється.

Учасники-вчителі надають на розгляд журі творчу роботу у вигляді конспекту позакласного заходу, екскурсії, факультативу, заняття гуртка або пошуково-дослідницьку роботу обсягом до 10 сторінок з додатками (фотографії, рисунки, ілюстрації, графіки, схеми) тощо.

Конкурсна робота подається у електронному вигляді російською або українською мовою (для учасників із Республіки Молдова – румунською, українською або російською мовами на національний етап конкурсу). Тестовий редактор Word з використанням стандартних шрифтів 12 кегля, інтервал 1,5 з відступами по 2 см зверху і знизу та по 1,5 см з обох боків. Всі сторінки, крім титульної, нумеруються.

Роботи слід надіслати до 25 грудня 2015р. на адресу:

eremurusua@ukr.net (Україна) та natalia.halaim@gmail.com (Молдова)

Матеріали, що надані пізніше цього терміну, перевищують вказаний обсяг або надані у інших форматах до розгляду не приймаються.

Критерії оцінки творчих робіт учнів:

1. Відповідність змісту роботи заданій темі.

2. Наявність елементів пошуку або дослідження.

3. Рівень складності та самостійності виконання проекту з урахуванням віку автора чи авторів.

4. Акцентування на традиційності виявлених способів енерго- та ресурсозбереження.

5. Наявність посилань на джерела отриманої інформації (музейні фонди, розповіді очевидців (інтерв`ю), старі фотоматеріали, ужиткові речі, задокументовані описи народних звичаїв тощо).

Критерії оцінки творчих робіт вчителів:

1. Відповідність змісту роботи заданій темі.

2. Відповідність сучасним методичним вимогам.

3. Наявність посилань на джерела отриманої інформації.

4. Екологічна грамотність, можливість формування життєвої компетентності та виховання культури поведінки через історичні аспекти використання та збереження енергії та ресурсів.

5. Використання інтерактивних методик, що спонукають учнів до творчої соціально-активної діяльності з вирішення проблем стійкого розвитку.

Для пошуково-дослідницьких робіт вчителів:

1. Відповідність змісту роботи заданій темі.

2. Наявність елементів пошуку або дослідження.

3. Глибина висвітлення даної проблематики.

4. Акцентування на традиційності виявлених способів енерго- та ресурсозбереження.

5. Наявність посилань на джерела отриманої інформації (музейні фонди, розповіді очевидців (інтерв`ю), старі фотоматеріали, ужиткові речі, задокументовані описи народних звичаїв тощо)

Журі конкурсу.

До складу журі входять національні координатори SPARE України та Молдови, представники громадських організацій, експерти, що працюють у галузі енергетики та освіти, народознавства, краєзнавства, енергозбереження, літератури.

До кола їх обов`язків входить перевірка та оцінка робіт, підведення підсумків, визначення і оголошення переможців, їх нагородження.

Підведення підсумків.

Підсумки Національних турів підводяться серед країн-учасників, конкурсні роботи переможців розглядає міжнародне журі.

Роботи учнів та вчителів-учасників конкурсу, відзначаються подяками від ГО «Екологічний клуб «Еремурус»/РДЮЦ «Gutta club», Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

Учні-переможці конкурсу нагороджуються дипломами та призами. Вчителі, чиї учні перемогли у конкурсі, одержують спеціальні дипломи.

Роботи вчителів-переможців будуть подані (схвалені) до друку у відповідних фахових журналах видавництва «Шкільний світ», «Основа» та інших.

Планується видання робіт переможців конкурсу окремою збіркою.

Підсумки конкурсу будуть висвітлені в засобах масової інформації, соціальних мережах та в Інтернеті на відповідних сторінках клубу та його партнерів.

Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут