Арсен Жумаділов. Тези виступу на конференції «Цілісний підхід до проблеми нетерпимості та дискримінації стосовно мусульман в регіонах відповідальності ОБСЄ»

Я з України, Арсен Жумаділов, голова Біляївської РДА Одеської області при губернаторі Саакашвілі.

Виріс в українському Криму.

Проживав у «російському» Криму після окупації.

Мені є з чим порівнювати.

Україна – держава з максимально ліберальним врегулюванням релігійного життя мусульман. У нас відсутні списки заборонних організацій та літератури.

Росія чітко визначає організаційні та ідеологічні межі релігійного життя мусульман.

В Україні представники «нетрадиційних» течій можуть вступати у відкритті, публічні дискусії про свої погляди. Мусульманська громада саморегулюється в теологічних питаннях. В окупованому РФ Криму у людей, в яких інші погляди на життя є два шляхи: мовчати або покинути півострів.

В Україні я державний службовець високого рангу. Не було практично жодного випадку, коли б я відчув на собі дискримінацію. В окупованому Криму крім того вони намагаються заборонити Меджліс кримськотатарського народу, представницький орган самоуправління кримських татар, називаючи його екстремістською організацією. Це може значити, що вже в найближчі дні кожен кримський татарин може бути названий екстремістом.

Кожен мусульманин в Криму вже відчуває себе вразливим, беззахисним. Поки ми тут, в ці дні в десятках будинків кримських мусульман проводяться обшуки з боку правоохоронних органів РФ. Людей заарештовують за звинуваченням в причетності до терористичних організацій.

Я звертаюсь до високого зібрання з двома закликами:
1. Строго засудити практику переслідування мусульман в Криму з боку окупаційного російського режиму;
2. І можливо дещо неочікувано – країнам ОБСЄ запозичити досвід України в її підході до мусульманського питання.

====

Тезисы выступления:
– Я из Украины, Арсен Жумадилов, голова Беляевской РГА Одесской области губернаторства Саакашвили. Вырос в украинском Крыму. Жил и в Крыму «российском» после оккупации. Мне есть что сравнить.

– Украина – государство с максимально либеральным регулированием религиозной жизни мусульман. У нас нет списков запрещенных организаций и литературы.

– Россия четко определяет организационные и идеологические рамки религиозной жизни мусульман.

– В Украине представители “нетрадиционных” течений вступают в открытые, публичные дискуссии о своих убеждениях. Мусульманское сообщество саморегулируется в теологических вопросах. В оккупированном Россией Крыму у инакомыслящих два пути: молчать или уезжать.

– В Украине сегодня я государственный служащий высокого ранга. Не было практически ни одного случая, когда бы я почувствовал себя дискриминированным. В оккупированномо Криму помимо прочего они хотят запретить Меджлис крымскотатарского народа, представительский орган самоуправления крымских татар, назвав его экстремистской организацией. Это значит, что уже в ближайшие дни каждый крымский татарин может быть назван экстремистом.

– Каждый мусульманин в Крыму уже чувствует себя уязвимым, беззащитным. Пока мы здесь, в эти дни десятки домов крымских мусульман подвергаются обыскам со стороны правоохранительных органов РФ. Людей аррестовывают по обвинению в причастности к террористическим организациям.

– Я обращаюсь к высокому собранию с двумя призывами:
1. Строго осудить практики преследования мусульман в Крыму со стороны оккупационного российского режима;
2. И, возможно, неожиданно – сьранам ОБСЕ позаимствовать опыт Украины в ее подходе к мусульманскому вопросу

About Людмила Ямщикова 733 Articles
Координатор Майдан Моніторингу на півдні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області). Сфери компетенції: проектне мислення, громадянське суспільство, суспільний діалог, інформаційні технології.