Адвокат Микола Міхновський – “Батько” теорії державної незалежності України

„Одна, єдина, нероздільна, вільна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі”
М. Міхновський

Життєвий шлях харківського адвоката Миколи Міхновського був наповнений надзвичайною кількістю епохальних подій в яких завзятий молодий громадський діяч завжди відігравав визначну роль. І якби лише один із започаткованих ним проектів був успішний М. Міхновський назавжди увіковічив би себе в історії української політично-правової думки, а на щастя реалізованих задумів було достатньо.

ekgrY-vYUlA

Народився М. Міхновський у сім’ї сільського священика у селі Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії 19 (31) березня 1873. На світосприйняття майбутнього політичного діяча впливала його родина в якій плекались українські народні традиції. В. Андрієвський був близько знайомим з цією родиною і стверджував, що Іван Міхновський (батько Миколи) „…свої проповіді виголошував тільки українською мовою, незважаючи на сувору заборону російської цивільної й духовної адміністрації”.

Освіту Микола Міхновський здобув у Прилуцькій гімназії. Закінчивши гімназію, у серпні 1891 року вступив на юридичний факультет Київського університету. Саме в студентські роки і відбувається формування політичних переконань Миколи Міхновського. Енергійна діяльність у Київській Громаді, а потім у „Братстві тарасівців” спонукала його до активних пошуків виходу України із складної ситуації. Радикалізація українського руху, поширення націоналістичних ідей, елементи яких спостерігаються в програмах багатьох українських організацій, створили умови для появи нової ідеології. Саме Микола Міхновський став основоположником нових, радикальних переконань.

По закінченню навчання 1895 р. М. Міхновський працював у Києві помічником адвоката і продовжував активно займається громадською діяльністю. В наслідок активного тиску на українських діячів з боку царської охранки та особистих мотивів Микола Міхновський у січні 1899 р. переїхав до Харкова, де відкрив свою власну адвокатську контору.

У Харкові він досить завзято влився у роботу місцевої Громади.
Активний діяч харківської Громади Юрій Колард характеризує стосунки Громади із Міхновським наступним чином: „Наша „Громада” підтримувала з Миколою Міхновським найтісніші зв’язки. В той час М. І. Міхновський здобув уже між українським громадянством ім’я людини безкомпромісної в українському національному питанні і, хоч був не на багато років старший від нас, мав на молодь величезний вплив.. крок за кроком прищеплював він нам дух революційности в національному питанні.
Саме поєднання активної адвокатської практики та активна громадська діяльність підштовхнули Миколу Міхновського до спроби розв’язати питання національного звільнення українців саме в юридичній площині. В 1900 році групою активних українських діячів була заснована перша українська політична партія в підросійській Україні – Революційна Українська партія «РУП». М. Міхновський був автором політичної програми РУП, яка носила красномовну та одночасно провокативну для тогочасного суспільства назву – „Самостійна Україна”.

Саме ця праця і зробила Адвоката Міхновського загально відомим і в даний час його ім’я найчастіше загадується в контексті тез цієї епохальної праці. Опираючись на природнє право народів на самовизначення та спростовуючи будь які наслідки Переяславських угод 1654 року автор закликає усвідомити себе повноцінною нацією. А з новим усвідомленням себе як повноправної нації, постає новий погляд на своє буття: „ … наше власне існування проти насилля не тільки над нами, але й над нашими предками, воно перериває течію задавнення, воно накладає на нас обов’язок розбити пута рабства, щоб – спадкоємці Богдана Хмельницького – ми по праву могли користуватись нашою спадщиною!”

Варто зазначити, що ідеологію національно-визвольної боротьби можна впевнено поділити на до і після «Самостійної України». Енергійному та наполегливому у своїй роботі молодому адвокату неодноразово довелося зіткнутися з нерозумінням його ідей сучасниками, навіть з боку однодумців в українському політичному русі.

Та все ж варто лише перерахувати проекти, які започаткував та реалізував М. Міхновський, щоб стало зрозуміло це непересічна епохальна особистість, яка йшовши проти стереотипів залишалася вірна власному переконаною і вірі в побудову успішної незалежної Української держави.

1902 році задля консолідації прихильників ідеї незалежної України, Міхновський кладе початок новій політичній партії – «Українська Народна Партія» . Опершись на однодумців, Міхновський від імені УНП публікує низку політичних документів, що обґрунтовували мету та визначали напрям політичної боротьби. Серед іншого значної уваги заслуговують праці «Десять заповідей УНП», відкритий лист до міністра прем’єр-міністра графа Вітте з вимогою скасування сумнозвісного Емського указу.

Задля поширення ідеї боротьби за незалежну Україну, Міхновський береться за організацію періодичних видань спільно із О. Макаренком започатковують газету „Самостійна Україна”. Проте, вдалося випустити лише одне число. Завдяки наполегливій роботі Міхновського та братів Шеметів у листопаді 1905 р. починає виходити один із перших україномовних тижневиків – „Хлібороб” у 1906 р. організував випуск газети «Слобожанщина”. Обидва видання вирізнялися радикалізмом поглядів і виразними національно-визвольними гаслами. Обидва видання були заборонені владою як «Націоналістичні». Досвід цієї роботи дозволив Миколі Міхновському втілити в життя проект українського тижневика «Сніп». Газета відразу ж заявила про себе радикальними ідеями та відкрито ворожим ставленням до офіційної влади за що неодноразово зазнавала утисків. Передові статті тижневика були просякнуті неприхованою ненавистю до сучасного держаного устрою Росії.

Перебуваючи у самому вирі політичної боротьби адвокат Міхновський не припиняв свою професійну практику. Та поруч з повсякденними справами він з особливим завзяттям брався до справ з політичним підтекстом Так, у 1906 р. по Слобідській Україні пройшла серія судових процесів проти селян, звинувачених у антисемітських погромах. Міхновський виступив на цих процесах у якості захисника. Доводячи судові, що причиною селянських виступів є не міжнаціональний конфлікт, а винятково соціальні проблеми, винними у яких є постраждалі землевласники. Завдяки його професійним діям багато українських селян здобули свободу чи пом’якшення вироку.

В 1905 році Міхновський опублікував конституційний проект, основний закон майбутньої держави мав назву – «Основний закон «Самостійної України» спілки народу Українського». Даний документ відрізнявся неабиякою політичною новизною, а в його основі лежала ідея створення незалежної української держави, що мала розвиватись на демократичній основі.

Пізніше Микола Міхновський формував деталі політико-правового устрою майбутньої держави, використавши свій досвід адвоката.

Адвокат М. Міхновський здійснив гігантську роботу в період становлення Української держави у 1917-1920 роках, його діяльність також стосувалася створення українського війська.

Варто наголосити на значній неймовірній енергії великого патріота, професіонала, що випередив свій час і вибудував політико-правовову теорію незалежності української держави, що в подальшому дала можливість появі національно-визвольних рухів та стала однією з передумов сучасної незалежної держави – України.

Детальніше див.: Бутенко Андрій. «БАТЬКО» теорії державної незалежності України – адвокат Микола Міхновський // Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу “Адвокатура України: історія та сучасність” на пошану адвоката, президента Української Народної Республіки в екзилі Степана Порфировича Витвицького, 24 листотпада 2015 р., м. Львів. – 187 с. – С. 27-31.

Джерело: Сторінка у ФБ Проект “Історія адвокатури України”

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут

1 Comment on "Адвокат Микола Міхновський – “Батько” теорії державної незалежності України"

  1. nu KAVKAZ nam vidrizaly i donbas

Comments are closed.