Відкрите звернення щодо архітектури та охорони культурної спадщини

Верховна Рада України:
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Кабінет Міністрів України:
Прем’єр-міністрові Гончаруку О.В.
Міністрові культури, молоді та спорту України Бородянському В.В.
Міністрові розвитку громад та територій України Бабак А.В.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

ГО “Збережемо Полтаву”
ГО “Незалежна Асоціація Архітекторів”

ГО “ІЦ Майдан Моніторінг”

Впродовж всього свого існування, людство створювало середовище для проживання, ділової, культурної та соціальної діяльності — це міста, села, селища, поселення. Різні за розмірами, ступенем комфортності, на перетині магістральних шляхів, чи у віддалених агломераціях — вони стали центрами тяжіння для бізнесу, який формує економіку країн.

У сучасному світі мало комфортабельне місто втрачає основний свій капітал – людей і, як наслідок, втрачає економічну, привабливість та поступово занепадає.

Безпосередній вплив архітектурного середовища на розвиток суспільства очевидний, адже воно формує особистість на найглибшому, підсвідомому рівні. Протягом життя людина демонструє сталі стереотипи поведінки, сформовані в неї за час перебування у певному оточенні.

Пригнічення ролі архітектури у розвитку та формуванні середовища, стає причиною провалів в гуманітарній та культурній політиці, що призводить до істотного пониження якості життя. В результаті ми отримуємо порушення особистісної диференціації соціокультурних цінностей та етичних норм, безвідповідальне ставлення до суспільного майна, з’являються прояви побутового та громадського вандалізму (неусвідомлена потреба у руйнуванні), девіантна поведінка підлітків.

На жаль процес нівелювання ролі архітектури у державі запущений і набирає обертів.

Наголошуємо, що архітектура, як галузь та містобудування, як одна з її складових, є потужним інструментом в організації простору, найважливішим джерелом формування та цілеспрямованого розвитку територій в контексті часових вимірів.

Сталий економічний розвиток можливий лише за умови інтенсивного провадження національно орієнтованої гуманітарної політики держави. Одним з суттєвих за змістом аспектів є відродження та підтримання колективної національної пам’яті, котра формується в історичному архітектурному середовищі. Національна історико-культурна спадщина є культурним здобутком українського народу і невід’ємною складовою світової спадщини. Тому, проблема збереження, охорони та реабілітації об’єктів нерухомої культурної спадщини невіддільна від глобальних, загальнодержавних викликів до сучасної української архітектури та містобудування. Культурна спадщина – це матеріальний зв’язок з національною самоідентифікацією українців, вона є виразником національної самобутності, а також потужним підґрунтям для подальшого національно орієнтованого розвитку українського суспільства у контексті позиціонування України як рівноправного члена Європейського культурного простору.

З огляду на вищевикладене, вважаємо за необхідне врахувати подані пропозиції щодо організації роботи, як профільних комітетів Верховної Ради, так і профільних міністерств.

Пропозиції змін стосовно архітектури та містобудування:

  1. Розділити функції, як профільного Комітету ВР, так і профільного міністерства, з виділенням окремого напрямку з питань архітектури, містобудування, просторового планування та ландшафтного проектування. Очільник профільного департаменту міністерства повинен мати відповідну фахову освіту та, бажано, практичний досвід в галузі.

  2. Визначити архітектурну та містобудівну діяльність, як базову у створенні стратегій регіонального розвитку.

  3. Містобудівна документація є первинною для землеустрою, забудови територій, для розвитку інфраструктури і формування системи землеобігу у сільській та аграрній сфері, для формування екологічного фону та природно-заповідного фонду.

  4. На законодавчому рівні визначити ГІС містобудівного кадастру в якості платформи для створення систем “Smart Citi” та “Smart Region”.

  5. Активізувати вимогу забезпечення профільними кадрами уповноважених органів у сфері містобудування та архітектури, утворення яких має бути обов’язковим при органах місцевого самоврядування міст, селищ, об’єднаних територіальних громад.

Пропозиції змін стосовно охорони культурної спадщини:

  1. Створити Національну агенцію охорони культурної спадщини з функціями координації та контролю загальнодержавної діяльності обліку, охорони, збереження, реабілітації об’єктів нерухомої культурної спадщини. Діяльність Агенції ув’язати безпосередньо з Департаментом архітектури, містобудування, просторового планування та охорони культурної спадщини Міністерства розвитку громад та територій України. Агенцію укомплектувати профільними фахівцями у галузях архітектури, реставрації пам’яток архітектури, мистецтвознавства.

  2. Запустити у дію механізм, передбачений Законом про охорону культурної спадщини, щодо створення інституції громадських інспекторів з відповідними повноваженнями.

  3. Ініціювати зміни до законодавства у галузі охорони культурної спадщини та дотичних сферах, спрямовані на встановлення конструктивних (мотивуючих і стимулюючих) правовідносин з власниками /балансоутримувачами об’єктів культурної спадщини, що забезпечить позитивний відгук інвесторів на проблему збереження та експлуатації пам’яток.

  4. Ініціювати зміни у переліку спеціальностей для підготовки фахівців у ЗВО з відтворенням спеціальності «Реставрація».

Сподіваємось на розуміння та плідну співпрацю!

Запрошуємо інші громадські організації та небайдужих громадян приєднатись до цього звернення. Залишайте свої дані для підпису в коментарях

About Ігор Кіянчук 215 Articles
Підприємець. Координатор ГО ІЦ "Майдан Моніторинг" в Полтавській області, упорядник сайту Майдан

1 Comment

  1. Не будучи фахівцем в галузі архітектури і пам’яткознавства, покладаюся на професіоналізм людей, які багато років займаються проблемою і борються за збереження культурного надбання територій

Comments are closed.