Львів як мультикультурний феномен – чи минуле має перспективу

Програма

Семінару

«Львів як мультикультурний феномен – чи минуле має перспективу?»

17 листопада, 2012 р. (субота), 13.00
Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
Проспект Т. Шевченка, 13
Актова зала,

що відбувається у рамках

І Міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського”

у Львові 16-18 листопада 2012 р.

Преамбула

Місто Львів має багатошарову культурну спадщину. Культурний феномен Львова творили різні народи та культури. Львівський історик, радник і бургомістр Бартоломей Зіморович (Bartholomaeus Zimorowicz) ще у XVII ст. писав про Львів, який має три періоди свого розвитку – Leopolis Triplex – руський, німецький та польський. Однак після епохи Зіморовіча на русинський, німецький та польський шари нашарувалися ще й австрійський, єврейський, вірменський, міжвоєнний польський, новий український часів незалежної України. І навіть радянський чи російський. Тому Львів постає перед нами різними гранями як Leopolis-Львів-Lemberg-Lwow-גרעבמעל-Львов. Однак не всі усвідомлюють цю різноманітність Львова. Все це ускладнюється ще й тим, що після ІІ світової війни Львів втратив свою історичну поліетнічність – євреї були знищені нацистами а поляки або виїхали самі, або були депортовані. Так само і більшість корінного українського населення була репресована. У 50-хроках був час, коли Львів став практично російським містом. З 60-х років почалися процеси його повторної українізації, які завершилися у часи Незалежної України. Однак залишилося питання освоєння історичної спадщини, яка є полікультурною. Окремою проблемою є проблема вбудовування в новий контекст міста етнічних громад – як от польської, єврейської, вірменської а також російської. По суті ми маємо перезагрузити, перезаснувати місто. І тоді воно буде не штучною націоналістичною конструкцією, а містом, яке пам’ятає і не відкидає своєї історії. І водночас містом, яке відкривається до не менш різноманітного майбутнього.

Завданням сьогоднішніх мешканців міста є освоєння різноманітної культурної спадщини. Сучасні жителі Львова повинні прийняти всю складність історії міста. Не обходити складних чи неприємних проблем. І водночас тим самим відкрити Львову нову перспективу стати знову багатокультурним містом, яке відкрите до нових викликів.

Осмисленням цих проблем Журнал «Ї» www.jimagazine.lviv.ua займається вже 25 років – він видав багато літератури, що присвячена проблемі мультикультуралізму, провів десятки конференцій та семінарів з цієї тематики.

Наступним кроком може стати семінар у рамках музикального фестивалю Падеревського у Львові.

Переконаний, що він має стати періодичним заходом і обов’язково збагатить культурний ландшафт міста.

Головний редактор Громадської організації Незалежний культурологічний Журнал «Ї»

Тарас Возняк

Програма семінару:

12:30  Реєстрація

13:00

Відкриття, вітальне слово
Мирослав Маринович/Myroslav Marynovych (Віце-ректор Українського католицького університету, голова ПЕН-клубу, Львів)

13:05 Лонгін Комоловський/Longin Komołowski (Голова Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», Варшава)

Які завдання та виклики стоять перед сучасною польською громадою Львова в контексті її участі у розбудові та збереженні мультикультурності міста?

13:15

Перша сесія

Поліетнічна природа культурного ландшафту Львова – ґенеза і катастрофа

Модератор Тарас Возняк/Taras Wozniak (Головний редактор Незалежного культурологічного журналу «Ї», член ПЕН-клубу, Львів)

13:20 Оля (Александра) Гнатюк/Ola Hnatiuk (Національний університет Києво-Могилянська академія, Варшава-Київ)
Поліетнічна природа культурного ландшафту Львова

13:30 Зиґмунт Бердиховський/Zygmunt Berdychowski (Голова Програмної ради Економічного форуму, Фонд Instytut Studiów Wschodnich, Польща)

Роль багатокультурних спільнот у розвитку Східного Партнерства і побудові демократичної держави – львівський вектор

13:4Марія Зубрицька/Mariya Zubrycka (Професор, проректор Львівського національного університету ім. Івана Франка, Львів)
Мультикультурна природа освітнього ландшафту Львова

13:50 Андрій Павлишин/Andriy Pavlyshyn (Перекладач, член ПЕН-клубу, викладач Українського католицького університету, Львів)
Мультикультурна природа літературного ландшафту Львова

14:00 Питання, дискусія

14:30  Перерва на каву

15:00

Друга сесія

Проблема збереження чи реконструкції мультикультурного ландшафту Львова

Модератор Андрій Павлишин/Andriy Pavlyshyn (член ПЕН-клубу, Львів)

15:05  Тарас Возняк/Taras Wozniak (Головний редактор Незалежного культурологічного журналу «Ї», член ПЕН-клубу, Львів)
Які шляхи збереження чи реконструкції мультикультурності Львова можливі в сучасних умовах?

15:15 Андрій Юраш/Andriy Yurash (історик, релігієзнавець, Львів)
Поліконфесійний аспект збереження мультикультурності Львова та Галичини

15:25  Питання, дискусія

15:45 Третя сесія:

Музикальні аспекти збереження чи реконструкції мультикультурного ландшафту Львова

Модератор Мар’ян Марек Дроздовський/Marjan Marek Drozdowski (Професор, історик, Варшава)

15:50  Любов Кияновська/Liubov Kyjanovska (Професор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка)
Мультикультурна природа розвитку музики у Львові

16:00 Казімєж Ґержод/Kazimierz Gerżod (Професор Варшавської музичної академії, Варшава)
Роль Львова у розвитку польської музики?

16:10 Мар’ян Марек Дроздовський/Marian Marek Drozdowski (Професор, історик, Варшава)

Ігнатій Ян Падеревський музикант і політик. На шляху до єдиної Європи

16:20  Питання, дискусія

16:40  Заключне слово, закриття семінару

Адам Бала/Adam Bala (Варшава)

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут