Арсен Жумаділов. Тези виступу на конференції «Цілісний підхід до проблеми нетерпимості та дискримінації стосовно мусульман в регіонах відповідальності ОБСЄ»

Я з України, Арсен Жумаділов, голова Біляївської РДА Одеської області при губернаторі Саакашвілі.

Виріс в українському Криму.

Проживав у «російському» Криму після окупації.

Мені є з чим порівнювати.

Україна – держава з максимально ліберальним врегулюванням релігійного життя мусульман. У нас відсутні списки заборонних організацій та літератури.

Росія чітко визначає організаційні та ідеологічні межі релігійного життя мусульман.

В Україні представники «нетрадиційних» течій можуть вступати у відкритті, публічні дискусії про свої погляди. Мусульманська громада саморегулюється в теологічних питаннях. В окупованому РФ Криму у людей, в яких інші погляди на життя є два шляхи: мовчати або покинути півострів.

В Україні я державний службовець високого рангу. Не було практично жодного випадку, коли б я відчув на собі дискримінацію. В окупованому Криму крім того вони намагаються заборонити Меджліс кримськотатарського народу, представницький орган самоуправління кримських татар, називаючи його екстремістською організацією. Це може значити, що вже в найближчі дні кожен кримський татарин може бути названий екстремістом.

Кожен мусульманин в Криму вже відчуває себе вразливим, беззахисним. Поки ми тут, в ці дні в десятках будинків кримських мусульман проводяться обшуки з боку правоохоронних органів РФ. Людей заарештовують за звинуваченням в причетності до терористичних організацій.

Я звертаюсь до високого зібрання з двома закликами:
1. Строго засудити практику переслідування мусульман в Криму з боку окупаційного російського режиму;
2. І можливо дещо неочікувано – країнам ОБСЄ запозичити досвід України в її підході до мусульманського питання.

====

Тезисы выступления:
– Я из Украины, Арсен Жумадилов, голова Беляевской РГА Одесской области губернаторства Саакашвили. Вырос в украинском Крыму. Жил и в Крыму «российском» после оккупации. Мне есть что сравнить.

– Украина – государство с максимально либеральным регулированием религиозной жизни мусульман. У нас нет списков запрещенных организаций и литературы.

– Россия четко определяет организационные и идеологические рамки религиозной жизни мусульман.

– В Украине представители “нетрадиционных” течений вступают в открытые, публичные дискуссии о своих убеждениях. Мусульманское сообщество саморегулируется в теологических вопросах. В оккупированном Россией Крыму у инакомыслящих два пути: молчать или уезжать.

– В Украине сегодня я государственный служащий высокого ранга. Не было практически ни одного случая, когда бы я почувствовал себя дискриминированным. В оккупированномо Криму помимо прочего они хотят запретить Меджлис крымскотатарского народа, представительский орган самоуправления крымских татар, назвав его экстремистской организацией. Это значит, что уже в ближайшие дни каждый крымский татарин может быть назван экстремистом.

– Каждый мусульманин в Крыму уже чувствует себя уязвимым, беззащитным. Пока мы здесь, в эти дни десятки домов крымских мусульман подвергаются обыскам со стороны правоохранительных органов РФ. Людей аррестовывают по обвинению в причастности к террористическим организациям.

– Я обращаюсь к высокому собранию с двумя призывами:
1. Строго осудить практики преследования мусульман в Крыму со стороны оккупационного российского режима;
2. И, возможно, неожиданно – сьранам ОБСЕ позаимствовать опыт Украины в ее подходе к мусульманскому вопросу

More in Національна безпека, ЄвроІнтеграція, Народна дипломатія, Статті
На Донеччині пройшли дев’яті Олексини читання

Подарунок влади на дев'яті Олексини читання. Мери Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська домовилися про проспект Ооекси Тихого!

Close