МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Знято нормативну заборону писати МагнЕт,

03/27/2009 | старий пес
Панове!
Щойно отримав листа. Ось його текст:
Шановні колеги,

Учасники термінологічної конференції СловоСвіт 2008
у вересні 2008 року прийняли ухвалу щодо потреби
усунути непослідовність та невизначеність написання термінів,
пов'язаних із поняттям магнетизму, і звернутися із цим питанням
до Президії Національної академії наук України.
Текст ухвали конференції розміщено на сайті

http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_konf_10.htm#Sect5
У відповідь на лист
Голови Оргкомітету конференції проф. Богдана Рицаря
найавторитетніша фізична інституція в Україні,
Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України,
ухвалила зняти нормативну заборону
писати термін магнЕт та його похідники через -е-.

Лист-відповідь академіка-секретаря В.Локтева розміщено на сайті

http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_konf_10.htm#Sect5.1
Отже, маємо змогу дати лад термінам,
пов'язаним із поняттям магнетизму,
і писати їх послідовно, як то випливає
із семантичної та граматичної логіки.
Ухвала паралельно вживати терміни магнЕт та магнІт
протягом певного часу
дасть змогу фахівцям призвичаїтися
до нового/старого написання й відчути перевагу
послідовного підходу до цієї терміносистеми.
Пропонуємо проінформувати про цю подію
якомога більше людей,
зокрема освітян і редакторів та видавців наукових журналів.

Ольга Кочерга
Голова Київського фізико-математично-астрономічного
термінологічного семінару

Євген Мейнарович
Науковий секретар семінару


Маємо маленьку перемогу.

Відповіді

 • 2009.03.27 | Пан Коцький

  Подібних совдепівських перекручень є сотні, якщо не тисячі...

  Але новина все одно добра, бо "вода камінь точить"...
 • 2009.03.27 | Георгій

  Алe в оригіналі таки "магніт"

  Грeцькe слово μαγνήτης читається "магнітіс," а нe "магнeтeс."

  Звичай читати грeцьку "іту" як "e" завівся у Західній Європі тоді, коли пeрeрвалося живe спілкування з Візантією. Звідси всі ті латинські "amen" замість "амінь," "alphabet" замість "алфавіт," і т.д.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.03.27 | zаброда

   Re: Алe в оригіналі таки "магніт"

   Хто його знає, чи все так просто
   <http://en.wikipedia.org/wiki/Eta_(letter)>
  • 2009.03.27 | старий пес

   Re: Алe в оригіналі таки "магнEт"

   Стаття з третього тому "Етимологічного словника української мови", якщо вона і викликає якісь питання, то це: чому з тексту випливає магніт?

   магніт, [маґнес] «магніт», магнетизер, магнетизм, магнетик «речовина, що має магнітні властивості», магнетит «мінерал, що містить залізо і має магнітні властивості», [магнит] «магніт» Ж, магнітик, магнетичний, магнетизувати, магнітити, [магнесувйти], намагнічувати, розмагнічувати, розмагнічуватися, розмагнічений;— р. болг. магнат, бр- магніт, др. магнить, п. magnes, [magnet], ч. слц. вл. нл. magnet, м. магнет, схв. мигнет, слн. magnet;— запозичено в давньоруську мову з грецької, форми з голосним є, пізніше, через посередництво західноєвропейських і латинської мов (нвн. Magnet, свн. magnes, англ. magnet, лат. magnes, род. в. magnetis); гр. Μαγνήτις (λίφος) «магнесійський (камінь), магніт» є прикметниковою формою, пов'язаною з Μαγνησία «Магнесія» (назва півострова і міста в Лідії)**.—CIC2 505; Фасмер II 556; КЭСРЯ 252; Преобр. І 500—501; Горяев 199; Kopaliński 595; Holub — Lyer 298; Holub —Kop. 214; БЕР III 604; Kluge — Mitzka 453; Klein 922.— Пор. магнезія, магній.

   ** Назва цього міста українською і тепер має "Е".

   З приводу звучання "ή" я не збираюсь сперчатись, просто почитайте полеміку з цього приводу представників різних шкіл класичної філології Михайла Рудницького з Огієнком. Вони обговорювали варіянти з "И" та "Е", і жодному з них не спало на думку "І".
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.03.28 | Георгій

    Re: Алe в оригіналі таки "магнEт"

    старий пес пише:
    > З приводу звучання "ή" я не збираюсь сперчатись, просто почитайте полеміку з цього приводу представників різних шкіл класичної філології Михайла Рудницького з Огієнком. Вони обговорювали варіянти з "И" та "Е", і жодному з них не спало на думку "І".
    (ГП) Річ у тому, що я налeжу до грeцької православної парафії і спілкуюся з живими (дужe живими) грeками. Що б там хто нe казав, алe всі вони, 100%, вимовляють "іту" як "і" і ніяк інакшe.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.03.28 | старий пес

     Алe в оригіналі таки "магнEт"

     Новогрецька мова не є продуцентом сучасних термінів. Навіть новітні терміни утворюють на основі давньогрецьких елементів у тій формі, що вже є усталеною в европейських інтернаціоналізмах. В українській мові традицію писати "магнет" через "Е" простежуємо, принаймні, від словника Памва Беринди (у формі "магнЕз"). Цю традицію перервали лише репресивні настанови політичних органів, що спричинили погром українського мовознавства і наукової мови у 30-х роках ХХ сторічча.
     Нині лише знято заборону, що її спричинили позанаукові чинники.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.03.28 | Пан Коцький

      Але ж також були прецеденти написання через "и"?

      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.03.28 | старий пес

       Мені відомий лише один словник де це є .

       Таке написання (як варіянт) лише у словнику геологічнії термінології Тутковського (1923 р):
       магнЕт [магнЕс, магнИт]
       магнЕтувати[магнЕсувати, магнИтувати]
       .
       В усіх інших словниках Інституту Української Наукової Мови послідовно вживався лише магнЕт. Після погрому ІУНМ у словнику Фізичної термінології (це 1932р)вже
       магнЕт [магнЕс, магнІт].
       Похідники через "Е".
       Після Фізичного термінологічного бюлетеня(1935р) -- лише магнІт.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2009.03.28 | Пан Коцький

        Ось я й сам дещицю знайшов...

        http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/9.html

        Багатьох фахівців хвилює звукове оформлення терміна на позначення науки, що досліджує склад, будову, властивості, перетворення речовин, та похідних від нього номенів. Нині нормативною є форма хімія (від грец. χημεία, χνμεία), яка дала кілька похідних — хімічний, хіміотерапія, хімізація. Проте чимало дериватів мають у складі варіант хем- (лат. chemia): хемілюмінесценція, хемітрон, хемосинтез, хемотропізм та ін.

        Варіант хім- пов’язаний із давньоукраїнською традицією. Як відомо, предком науки хімії була алхімія. Уже від середини XVII ст. наші пам’ятки фіксують слова: Роботу... алхимицкую (1631 p.) {Словник української мови XVI — першої половини XVII ст. — Львів, 1994. — Вип. 1. — С. 99}, огн·алхимицкіе (1646 p.) {Історичний словник українського язика. — Харків; Київ, 1930. - T. l. - С. 19}, alchimia алхимія; chimice, es алхїтїа; chimicus алхїмїста (1718 p.) {Maximowicz J. Dictionarium latino-slavonum. 1718—1724. — Romae, 1991. - P. l - P. 49, 176}.

        У старовинних українських пам’ятках назва намагніченого тіла (гр. μάγνης, μάγνητος) виступає з е та и після приголосного н — магнитъ камень (XIII—XIV ст.) {Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) / Глав. ред. Р.Н.Аванесов. - М., 1991. - T. 4. - С; 490}, Маґнесъ, маґнисъ: Каме(н) притгаючі(й) желзо до себе з(ъ)далека (1627 p.) {Беринда П. Зазнач. праця. — С. 221}, magnes, -tis магнитъ; magneticus магнитовий (1642 p.) {Славинецький Є. Зазнач. праця. — С. 261}, magnes магнитъ, magneticus магнитовый (1718p.) {Maximowicz J. Зазнач. праця. — С. 700}.

        Нині нормативною є форма магніт, від якої утворено низку дериватів із елементом магніто-: магнітобіологія, магнітограма, магнітограф тощо. Однак ряд номенів за латинсько-західноєвропейським зразком містить елемент магнет-: магнетизм, магнето, магнетон, магнетохімія та ін.

        Коли б у відповідних коренях зберігалася старожитня українська вимова, ми б сьогодні писали химія, магнит (пор. магнит {Желехівський Є., Недільський С. Малорусько-німецький словник. — Львів, 1886. — Т. 1—2. — С. 422}). Нинішні нормативні форми хімія, магніт усталилися щд впливом російської мови. У 1927-28 рр. була спроба кодифікувати вирівняні кореневі частини відповідних термінів із наближенням до загальноєвропейської практики: хемія, магнет (УП 29, с. 67). Однак ці форми були відкинуті після заборони орфографічних норм, що їх ухвалила Всеукраїнська правописна конференція.

        Варто подумати, чи не вернутися до форм коренів хемія, магнет і уніфікувати за ними всі відповідні терміни.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2009.03.28 | старий пес

         Хемія у Харківському університеті

         На корпусі Харківського університету десь до середини 60-х років був напис величезними літерами "Хемічний факультет". А моя теща у школі вивчала хемію (на початку війни їй було 15 років).
        • 2009.03.28 | stryjko_bojko

         НМД, не варто

         Пан Коцький пише:
         >
         > Варто подумати, чи не вернутися до форм коренів хемія, магнет і уніфікувати за ними всі відповідні терміни.
         ============
         Якщо самі греки вернулися до свого давнього варіанту:
         сучасна грецька мова використовує ή як звук [i].
         ...
         Тай вимова магнІт більш легка ніж магнЕт.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2009.03.28 | Пан Коцький

          Але "магніт" є просто мавпуванням російської вимови...

          Хоча вже мали "магнет" або "магнит". Але насправді найважливіше питання полягає в тому, як уніфікувати однокорінні слова на кшталт "магніт" та "магнетизм".

          Як на мене особисто, то нема тут особливо чого мудрувати, бо незаанґажовані українські мовознавці вирішили цю дилему на користь "магнет" та "хемія" у 1920-х роках. Типовий арґумент новітніх "Білодідів" про те, що мовляв всі вже й так звикли до "хімія" та "магніт" в цьому випадку є суттєво послаблений неоднорідностями зразку магніт/магнетизм.
         • 2009.03.28 | zаброда

          Re: НМД, не варто

          >Тай вимова магнІт більш легка ніж магнЕт

          Слід обіруч підтримати: багнІт, корнІт, кастІт, піруЇт, клозІт тощо справді вимовляти багато легше (за даними експрес-опитування, проведеного зранку поблизу станції метро "Чернігівська" :))
         • 2009.03.28 | старий пес

          Варто, пане, варто

          stryjko_bojko пише:
          > Якщо самі греки вернулися до свого давнього варіанту:
          > сучасна грецька мова використовує ή як звук [i].

          Я дуже радий за давніх греків, що нарешті повернулися до єдино правильної сучасної вимови. :)
          Може пан прочитає уважно гілку, там чітко сказано, що в основі термінотворення лежать дві МЕРТВІ мови: давньогрецька та латинська.
          Посилатися на сучасну греку, це те саме, що посилатися на сучасну італійську, іспанську чи французську.
          > ...
          > Тай вимова магнІт більш легка ніж магнЕт.
          Це Вам так легше, а іншим легше магнЕт.

          Річ не в тім, що легше вимовляти (це суб'єктивне питання).
          Річ у структурі терміносистеми. Якщо шановне панство
          без словника напишуть, що правильно (за досі чинними настановами) - магнЕІтодіелектрик, магнЕІтодинаміка, магнЕІтомеханіка, магнЕІтування, магнЕІтопроникність і зроблять не більше 5 помилок -
          можна дискусію вести далі.
    • 2009.03.28 | Пан Коцький

     Але ж теперішня грецька ≠ давньогрецька, чи не так?

     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.03.28 | старий пес

      Угу. Re: Але ж теперішня грецька ≠ давньогрецька, чи не та

  • 2009.03.27 | Пан Коцький

   Але чи запозичили ми це слово безпосередньо з давньогрецької?

  • 2009.03.28 | stryjko_bojko

   Георгій має рацію

   Сучасна грецька використовує ή як звук [i].
   згорнути/розгорнути гілку відповідей


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua