МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Повні пропоновані зміни до укр правопису. Точно не знаю, чи є в

07/02/2001 | пан Ляпсус
http://www.uatoday.net/kernel/culture/news.3223

1) Пропонується писати букву Ґ в загальних та власних назвах згідно з вимовою - Ґонта, Ґрищук, дзиЄа.

2) Писати и на початку незапозичених та давно засвоєних слів перед приголосними н та р: инший, иній, иржа та інших.

3) Писати слово пів завжди окремо від сусдініх, якщо воно означає половина: пів години, пів яблука.

4) Писати закінчення и в родовому відмінку іменників ІІІ відміни з основою на сть (радости, вісти) та в іменниках Руси, Білоруси, осени, соли, крови, любови.

5) Писати закінчення и в родовому відмінку іменників четвертої відміни із суфіксом ен (імени, племени).

6) Відмінювати запозичені слова на -о крім тих, у яких перед ним стоїть iнший голосний: пальта, ситра, кіна, у метрі, у депі, але біля радіо.

7) Писати у загальних назвах тільки Є, незалежно від того h чи g вимовляються у мові джерелі: Єербарій, Єіпотеза, Єол, Єазета.

8) В антропонімах вживати г чи Є відповідно до h та g: Ґете, Гюго.

9) Вживати як нормативні паралельні форми: ефір - етер, кафедра - катедра, марафон - маратон та ін.

10) У загальних назвах іншомовного походження подвоєення приголосних пропонується не передавати: тона, нето, бруто, але ванна, вілла, манна, пенні та деякі інші.

11) Слова з церковно-релігійної сфери з "правилом дев'ятки" не пов'язуються, у них між усіма приголосними пишемо и: євангелист, алилує.

12) Поширити "правило дев'ятки" на правопис іншомвних власних назв: Аристотель, Едип, Занзибар, Сиракузи.

13) У загальних назвах іншомовного походження перед йотованими після губних писати апостроф: б'юро, б'юджет, п'юпітр.

14) У словах іншомовного походження і перед о передавати звукосполученням йо: йон, йонівський, йоаніт.

15) У словах іншомовного походження е передаємо через є, якщо перед ними виступає j: проєкт.

16) Писати ія в середині слів іншомовного походження: аретріяльний, геніяльний, матеріял.

17) Невживати звук й у словах параноя, фоє, феєрверк та ін.

18) Передавати іншомовний дифтонг аu через ав: авдит, авкціон, авдиторія.

19) Писати з м'яким знаком імена по батькові Ігорьовичу, Лазарьовичу.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua